Avansert søk


2018-19

SERIEMESTERSKAPET 2018-19

Pulje- og kampoppsett samt tidsskjema

Alle spillerne i SM må være medlem i 2019 av den krets laget representerer. Det kreves spillerlisens i 1. - 2. divisjon, se reglement om spillerlisens.

 • 1. divisjon består av tolv lag.
 • 2. divisjon spilles i tre avdelinger med tolv lag.
 • 3. divisjon spilles i tolv avdelinger med ti lag. Geografisk inndeling.
 • 4. divisjon spilles i 36 avdelinger med seks til tolv lag. Geografisk inndeling.

NB: Lagene i 1.-3. divisjon kan nå bestå av inntil åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Lag som skal benytte mer enn seks spillere, må melde på alle spillerne på laget FØR første spillehelg.

Arrangementsform:

1. og 2. divisjon: Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles 26. - 28. oktober 2018 og 9. - 10. februar 2019.
Spillested første helg er Letohallen, Dal; andre helg er Bergen Airport hotell. Nyhetssak om spillested/overnatting.
Første spillehelg starter fredag kl. 19.00 og avsluttes søndag 16:00, andre helg starter lørdag kl. 09.30 og avsluttes søndag kl. 16.15. Det spilles én kamp fredag, tre kamper lørdag og to kamper søndag første helg og tre kamper lørdag og to kamper søndag andre helg.


3. divisjon
Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles over to helger som for sesongen 2018-19 er fastsatt til 3. - 4. november 2018 og 2. - 3. februar  2019. Begge spillehelger starter lørdag kl. 10.00 med avslutning søndag kl. 16.20.
NB! Avdeling A spiller én kamp fredag, med start kl. 19:00 begge helger 

Spillesteder 3. divisjon

Avdeling A Spilles i Alta
Avdeling B Første helg spiller lag 1-5 på Sortland, lag 6-10 i Bodø.
Andre helg spiller alle lag i Bodø
Avdeling C Spilles i Steinkjer
Avdeling D Spilles i Trondheim
Avdeling E Spilles på Oppdal
Avdeling F Spilles i Bergen
Avdeling G Spilles på Bryne
Avdeling H Spilles i Lyngdal
Avdeling I Spille i Skien
Avdeling J Spilles på Lillehammer
Avdeling K Spilles i Østfold og Follo
Avdeling L Spilles i OsloPåmelding
Påmelding av lag til Seriemesterskapet skal skje via den krets de respektive lag representerer. Kretser som har lag i 1., 2. og 3. divisjon sender bekreftelse på deltakelse med spillernes fulle navn og medlemsnummer til NBF innen 1. oktober 2018. Bekreftelsen er ikke gyldig før startkontingent er innbetalt. Kretsene faktureres med forfall 1. oktober 2018.

Intakte lag hvor minst halvparten av spillerne fra forrige sesong er med har krav på sin plass. For at en spiller skal telle som del av et intakt lag, må vedkommende ha spilt nok halvrunder foregående sesong til å være berettiget til premie/bonuspoeng, det vil si minst 1/3 av halvrundene, (se avsnitt om premiering). Hvis et lag ikke er intakt, disponerer kretsen plassen.

Påmelding av lag til 4. divisjon foretas ved skriftlig påmelding til kretsen og innbetaling av startkontingent til kretsen innen den frist kretsen har bestemt. Kretsen sender skriftlig beskjed til NBF senest 1. oktober 2018 om antall puljer man skal arrangere. Startkontingent faktureres kretsene etter første spillehelg.

Samtlige lag påmeldt til 4. divisjon innen fristen vil få plass.

I 1. - 3. divisjon kan hvert lag bestå av inntill åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Lag som skal benytte mer enn seks spillere, må melde på alle spillerne på laget FØR første spillehelg. I 4. divisjon er det ingen begrensning. Puljene settes opp geografisk med (5)6-12 lag pr. pulje.

Systemer
Lag i 1. og 2. divisjon (ikke tillatt i 3. - 4. divisjon) som benytter seg av sterkt kunstige systemer, skal innen 1. oktober 2018 sende følgende til NBF:

 • Ferdig utfylte systemkort NBF distribuerer dette til motstanderne.
 • Komplett systembeskrivelser til bruk for turneringsleder og appellutvalg.

Arrangement

 • Ikke-spillende autorisert turneringsleder (kan spille 3. og 4.div dersom en annen person administrerer turneringen) – Forbundsautorisert i 1. og 2.div. TL 
  evt. administrator skal være til stede under hele arrangementet.
 • Datagitte kort.
 • Spillstensiler på papir.
 • Resultat- og tidsskjemaer tilgjengelig på papir og tilsendt lagene før spillingen.
 • Butler i 1. – 3.divisjon tilgjengelig på internett.
 • Skjermer i 1. og 2. divisjon.
 • Rama på internett i 1. divisjon.
 • Informasjon til publikum og presse i 1. og 2.divisjon.
 • Resultatfiler skal publiseres fra Ruter (eller sendes NBF på e-post) senest dagen etter arrangementet (samme dag for 1. og 2. div). Utfylt FP-liste med medlemsnummer
  og rapport skal sendes NBF senest en uke etter arrangementet (gjelder bare de som ikke bruker Ruter).

Dersom arrangementet ikke holder den vedtatte standard, kan arrangementsstøtten helt eller delvis bortfalle. For eksempel vil manglende innsending innen fristen eller mangelfull utfylling av FP-lister, hver for seg medføre trekk i arrangementstøtten på kr 500. Kun ved helt spesielle forhold skal disse satsene avvikes.

Arrangementsstøtte

Per arrangementsted og helg:

 • 1.-2. divisjon: Etter budsjett og regning
 • 3. divisjon: kr 3.500
 • 4. divisjon: kr 2.500

Det utbetales kun EN støtte (høyeste sats) når det arrangeres flere puljer samme sted.

I tillegg utbetales pr. deltakende lag og helg:

 • 3. divisjon: kr 300
 • 4. divisjon: kr 250

Premiering

I 1. divisjon utdeles premier til de tre beste lag. I 2., 3. og 4. divisjon premieres avdelingsvinnere. For å oppnå premie må en spiller ha spilt minst 1/3 av halvrundene. FP utdeles etter tabell J.

Reglement

Det er røyke- og alkoholforbud.
For øvrig vises det til Turneringsreglementet.

Startkontingenter

1. divisjon kr 800 pr. spiller pr. helg
2. divisjon kr 700 pr. spiller pr. helg
3. divisjon kr 500 pr. spiller pr. helg
4. divisjon kr 2.400 pr. lag

Halv pris for juniorer (25 år eller yngre).

Reisegodtgjørelse - se Reisereglement

Sommerbridge

Sommerbridge

Det er sesong for sommerbridge, og klubber over stort sett hele landet arrangerer sommerbridge....

UKE33

Fortsatt framgang under Fastivalen i Drammen!

 I forrige spalte ble resultatene fra NM- mix lag referert. Våre lokale spillere, Anne- Lene Johnsen og Magnus Larssen spilte på lag som ble henholdsvis nr. 2 og 10 og hadde flotte spill å bidra med.

 I  kampen Svenja’s Crew- Tor Ivars bidro dette spillet med +12 imp etter god og heldig spilleføring av Magnus. Syd giver, alle i faresonen.

                              Sp K6

                              Hj K93

                              Ru KD4

                              Kl KJ432

Sp AJ74                              sp 10985

Hj J6                                    hj D742

Ru A7                                  ru J862

Kl 109875                          kl D

                              Sp D32

                              Hj A1085

                              Ru 10953

                              Kl A6

 Magnus åpnet med 1 NT i 3. hånd og via Stayman fra Sauricka Malgorzata i Syd, men da major tilpasning ikke ble funnet endte han i 3 NT.Sp 10 ut fra Ove Andersbakken og kongen vant. Kløver til dame fra Øst var avslørende og esset vant stikket. Ruter til 7 fra Stine Holmøy i Vest og damen som fikk neste stikk. Hjerter ble så spilt til esset og på ny ruter vant Vest med esset. Hj J opp igjen stakk Larssen tok for ru K, kl K og kl J og så kom siste kløver til <Vest som da var innspilt! Spar fra AJ førte til at Magnus fikk sitt 9. stikk for bordets sp D. Artig sluttspill. Samme kontrakt ble betet ved det andre bordet der det Tor Ivar Bang- Maja Rom Anjer satt i spill mot Sandra og Susanne Bohnsack på Magnus sitt lag.

 

Tar også med et spill det Magnus sitt lag møtte Anne- Lene Johnsen sitt lag som jo fikk sølvmedaljene i denne turneringen. Syd giver, Ø-V i faresonen.

                              Sp 1098542

                              Hj 10

                              Ru 743

                              Kl K54

Sp K73                                sp ADJ6

Hj AK53                              hj 9

Ru J1095                            ru AKD82

Kl 93                                   kl AD10

                              Sp -

                              Hj DJ87642

                              Ru 6

                              Kl J8762

 Bohnsach- paret satt imot og Syd åpnet med 3 hjerter.Anne Lene i Vest passet, det gjorde Nord også men Jan Erik Olsen doblet opplysende. Og Anne Lene svarte 3 NT. Da krevde Øst med 4 hjerter, Johnsen svarte 4 spar og så kom det 4 NT fra Øst. Det ble naturlig oppfattet som spar var trumf, så derfor kunne Anne Lene svare 5 hjerter, 2 key card men ikke spar dame. Olsen la deretter kontrakten i 6 ruter, eller kanskje foreslo stopp der- og det passet utmerket for Anne Lene har 6 ruter som favoritt- kontrakt. 13 stikk sto på kapp og derfor 1390 inn. Der Magnus og Sayricka satt med de beste kortene kom Syd med bud 4 hjerter som de valgte å doble. Det endte med 4 bet, +800 men tap 11 imp på spillet.

Tirsdag ettermiddag startet  NM-Monrad par med 104 par påmeldt NM- damer med 51 par og NM- Veteran med 92 par. De spilte også hele onsdagen, ialt 96 spill.

Christian Bakke- Tor Eivind Grude (+866,3) ble Norskke mestre med Terje Lie- Jo-Arne Ovesen (+722,9) på sølvplass og  bronse til Bjørnar Hagen- Kjell Gaute Fyrum (+603,7). Vi gratulerer.

 Av lokale par og fra kretsen gjorde Sverre Johnsen- Åsmund Stokkeland det bra med en 14. plaas. De lå lenge helt oppe i tetskiktet, men slike turneringer er knallhalde. Terje Garseg- Tor Arild Bergendahl (+232,3) på 26. plass og Gorm Norstad- Magnus Larssen (+156,9) på 33. plass hadde også god innstat.

 

I NM- damer vant Tonje Brogeland- Åse Langeland, Pernille Lindaas- Maja Rom Anjer fikk sølv og Torild Heskje- Gunn Tove Vist fikk bronse-medaljene.

 Bjørg Lystad- Tone Annette Olsen fikk en flott 16. plass. Her et spill nesten alle spilte høy kontrakt i spar på. Syd og ingen

                              Sp 1073

                              Hj K653

                              Ru 73

                              Kl 9753

Sp KD52                             sp AJ986

Hj A                                     hj D872

Ru DJ10942                       ru A

Kl KD                                   kl A104

                              Sp 4

                              Hj J1094

                              Ru K865

                              Kl J862

 Etter åpning 1 ruter fra Bjørg Lystad med svar 1 spar fra Tone Annette Olsen kom de etter støtte til 4 spar fra Ves. %-ess Blackwood med slutt i  6 spar. 7par strakk seg til 7 spar men gikk bet. 3 par stoppet i simpel utgang. Hj J i utspill og Tone så at her lå det an til krysstjeling. Hun så også at det var fordelinger. Trolig begge sider, og tok hensyn til det og unngikk lav stjeling, det lønte seg men sp 10 vokste da til stikk, det 13.

.

I NM- Veteran vant Kai Jørstad- Bjørn Fjellstad (+706,3), sølv til Harald Nordby- Hans Hiorth (+571,5) og bronse til Jan Arne Rasmussen- Asbjørn Bjellånes (+544,9). Av lokale par ble Egil Hansen- Jørn Johansen (+351,3) best med 12 plass, Roar Larsen- Johnny Moen ble nr 21, Nico Meek- Jan Synnestvedt nr 26 og Torfinn Wilhelmsen- Tore Farbrot nr 31. 

 Torfinn Wilhelmsen fikk tøffe valg i følgende spill mot det sterke paret Jon Aabye (V)- Jon- Egil Furunes. Vest var giver og vi i faresonen og vi meldte nok i overkant hardt.

                              Sp KJ104

                              Hj 102

                              Ru KD873

                              Kl A4

Sp                                        sp

Hj                                         hj

Ru                                        ru

Kl                                         kl

                              Sp A832

                              Hj A2

                              Ru A95

                              Kl K732

Åpning av meg med 1 ruter i 2. hånd og svar 1 spar fra Torfinn. Min styrke tilså at gjenmelding 2 spar var i underkant, og derfor valgte jeg å hoppe til 3 spar siden jeg hadde såpass god tilpasning og fordeling. Ok, men da gikk jo Wilhelmsen på via 5 -ess Blackwood, jeg viste 2 av de 5 kontrollene men også at trumf dame ikke var på plass. Torfinn løftet likevel til 6 spar, fikk hj 5 i utspill og nå måtte jo trumfen behandles uten taper. Sp A og ny til 10-eren gikk bra, men dessverre var Furunes renons i 2. runde. Men det så jo likevel lyst ut, kløver hjem ti kongen, ny finesse i trumf og siste ble også tatt. På ru K la Jon knekten og så var det resten. Hva ville dere gjort? Torfinn kunne spille på ruter 3-2 imot som det er størst sjanse på- eller på at ru J var en singelton. Problemet er at Aabye vil legge ru J både fra Ru J, Ru J10, ru J10x men selvsagt ikke fra ru J10xx. Det ble spilt ruter liten fra Furunes og ??? Torfinn valgte å bruke esset, men nå var Vest utsolgt og alt var håpløst. Uten trumf igjen, åpen hjerter og taper i ruter endte det med 3 bet. Ganske surt,  men vi hadde jo strukket kortene en del.- 46, bare 5 par meldte lilleslem i spar og 1 vant kontrakten.

 

I Patton- turneringen, lag med 7 spill pr runde og litt spesiell beregning var det 55 lag påmeldt. Lag «Patton» med Berg, Saur, Grude, Johansen vant klart (103),mens lag Hicketthepoch på 2. plass, Seiersten, Lieng, Røseng, Nymoen fikk 96 og lag Hauge med Hauge, Sælensminde, Brogeland, Lindkvist kom på 3. plass med 95 vp. Av lag fra vår krets fikk Kolbotn senior med bl.a Nico Meek på laget en 27. plass.. Iwonna Larssen deltokpå et lag som fikk en flott 12 plass.

 

Den siste store turneringen var NM- Monrad lag som samlet 68 lag. Norgesmestre ble lag Hauge (193,92 vp) med Rune Hauge- Erik Særensminde og Boye Brogeland- Espen Lindkvist. Sølvmedaljene gikk til lag Skien BK (178,95) med Frydenberg- Bergheim og Jørstad- Jørstad og Bronse fikk «Veteranlaget (170,58) med Bakke- Marstrander og Stabell- Stabell.

 Lag JÅSJ med Sverre Johnsen- Åsmund Stokkeland og Jan Mikkelsen- Jon-Egil Furunes fikk en bra 8.plass etter å ha ligger i toppskikt hele turneringen.

 

Og så er sommer- avbrekket endelig slutt!

 Man kan jo ikke akkurat klage på sommerens værforhold når det gjelder temperatur og sol, men tørt har det vært, og nå blir det fint å komme i gang igjen med faste bridgeøkter i alle klubbene. Noen har jo hatt fin sommerferie, men idet elevene tar fatt på nytt skoleår vil også vi i gang med ny bridgesesong. I Gressvik BK startet de opp mandag 13., i Klubb 44 startet de torsdag 16. og på Pensjonistbridgen stokkes kortene 23. Hvaler bridgeklubb har sin første spilling onsdag 5. september. Der blir det også kursing etter hvert. Og alle steder ønsker man nye og faste spillere tilbake etter fin ferie! Trengs oppdatering, hjelp for å finne en egnet makker eller andre behov bridge- messig står vi klar for å hjelpe til med det. Vel møtt venner!

 

Flere forberedelsesteknikker for skvis.

Isolere holdet.

 Anta spill i trumfkontrakt og følgende has i denne sidefargen:

                              Ru A976

Ru DJ532                                          ru K104

                              Ru 8

Foreløpig er denne fargen unyttig fordi både Ø og V har hold. Men ved å ta esset, senere stjele ru 6 og så sørge for ennå en stjeling vil ru 9 være en trussel mot V alene, og dette kan være nyttig i forbindelse med en skvis. 

Et fullstendig spill kan illustrere teknikken.

               Sp 75

                              Hj 1042

Ru A976

                              Kl K875

Sp 1098

Hj 5

Ru DJ532

Kl J963

Sp DJ6432

Hj 973

Ru K104

Kl 10

                              Sp AK

                              Hj AKDJ86

Ru 8

Kl AD42

 S spiller 7 hjerter, V spiller ut hj 5. Plan?

 12 stikk klare, 13 enkelt å få hvis kløverfargen sitter 3-2 imot. Du kan få 4. ruter i bordet som trusselkort og mulig skvis mot spiller med kløverhold og lengde i ruter.

 Stikk, ta ru A, stjel en ruter, inn på hj 10 og stjel nok en ruter. Deretter tas alle trumfene samt sp A og K. V er skvist på siste spar. Du isolerte ruterholdet til V.

 

For høyt eller?

 Det skjer ofte at man kanskje strekker kortene vel mye eller at motparten melder over oss så vi ender høyere enn ønsket. Da kreves det som regel et gunstig utspill eller at det kan finnes en farbar vei ut av et mulig uføre.

 Som eksempel et spill fra Torsnes BK der Arne Marthinussen først hadde stor tro på at kontrakten ville vinnes men så var det sitsen imot å slite med! Syd og alle.

                              Sp 84

                              Hj DJ32

                              Ru KD7

                              Kl D632

Sp 10765                            sp AKD32

Hj 10875                            hj A94

Ru -                                     ru 102

Kl A10975                          kl A84

                              Sp J9

                              Hj K6

                              Ru AJ986543

                              Kl J

Hanne Rostad (S) åpnet med 1 ruter og Lise Klev (N) svarte 1 hjerter. Arne Marthinussen (Ø) gikk så innpå med 1 spar og Hanne hoppet til 4 ruter (lagfarge men begrenset styrke). Jeg (V) hadde god fordeling, derfor valgte jeg å kjempe med 4 spar. Lise hadde mer å by på, meldte derfor 5 ruter men Arne lot seg ikke slå ut og gjenmelde fargen sin. 5 spar ble dermed sluttbud, og Rostad spilte ut ru A til røff i bordet. Arne fortsatte med trumf til esset og stjal sin siste ruter. Damen kom da på fra Nord. Ny trumf til kongen, både N og S fulgte. Så kom kl 8 til knekt fra Syd og den fikk beholde stikket. Er køver fargen 3-2 imot er jo alt vel og bra. Syd fortsatte med ruter som Arne stjal og registrerte at kongen kom på fra Lise. Da kl K så ble tatt var syd renons, det var illevarslende, for Nord hadde dermed hold i fargen. Men kan kontrakten likevel stå? Arne forsøkte ved å  spille liten hjerter mot bordet og Lise vant med knekten. Ny hjerter til esset og kongen fra Hanne. Tegningen var klar. Lise var merkert med 2-4-3-4 i fordeling og hadde igjen kl Dx og hj D. Arne hadde sp D, hj 9 og kl 8. På sp 3 var Klev skvist, sakte hj D men da vant Arne stikk for hj 9 og kunne avslutte spillet med kløver til esset. +650 var ren topp, to andre par hadde fått 10 stikk men det var i 4 spar. Ruter av Syd med 9-10 stikk var også spilt.

 

Gressvik BK 13/8. 13 par, M= 0

1.Siggen Holden- Kari Gudmundsen +17,8

2.Monika Bråten- Geir Næss +16

3.Bjørn Brovold- Hans Petter Brynildsen +9,5

4.Eva og Tormod Eriksen +9,3

5.Anne og Herlov Langgård +6,4

6.Hans Petter Stavrum- Lars Emil Rode +5,6

7.Solveig Arntzen- Astrid Lindberg +5,2

8.Tone Nordstrøm- Øyvind Johannessen +4

 

Torsnes BK 13/8. 15 par, M= 0

1.Svein Grimstad- Ove Gundersen +69,6

2.Odd Askerød- Lars Mosby +41,8

3.Magnar Andersen- Frode Rostad +31,1

4.Kirsten Langseth- Thor Kjennbakken +23,6

5.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +19,3

6.May Liss Lian- Knut Molander +10,7

7.Hildur Rostad- Ingunn Rostad+0

 

Fredrikstad BK 14/8. 31 par, M= 0

1.Magnus Larssen- Arild Olsen +108

2.Edel og Torkel Willgohs +96

3.May Liss Lian- Knut Molander +73

4.Svein Grimstad- Johan Wedeen +71

5.Frank de Kinder- Egil Steinar Hansen +68

6.Atle Evensen- Arild Simensen +63

7.Tom Gjøs- Lars Helgesen +53

8.Morten Iversen- Thore Uttisrud +44

9.Tormod Eriksen- Per Baardsen +38

10.Brit Willgohs -Rolf  Jensen +36

11.Tone Annette Olsen- Tore Farbrot +31

12.Morten Andresen- Bjørn Brovold +26

13.Jan Thore Karlsen- Kjell Aadahl +23

14.Anne og Herlov Langgård +1,1

15.Arne Marthinussen- Fred Hansen +0

 

Sarpsborg BK 16/8.22 par, M= 0

1.Jørn Johansen- Egil Hansen +58

2.Anders Fugleneb- Ove Gundersen +37

3.Magnus Larssen- August Olasson +35

  Kurt Ellingsen- Jan Steinar Mydland +35

5.Atle  Evensen- Geir Holth +33

6.Rene Eriksen- Knut Molander +19

7.Jan Thore Karlsen- Magnar Andersen +18

8.Inger Opsund- Irene Pettersen +13

9.Hanne Høgmo- Øystein Loe +12

10.Jan Talberg- Lars Mosby +8

11.Olav Kirkebø- Kjell Aadahl +6

12.Morten Pettersen- Svein Grimstad +2

 

Klubb 44 den 16/8. 6 par, M= 60

1.Per Kristiansen- Jan Heimdal 74

2.Hilmar Frønningen- Øyvind Johannessen 66

3.Gunnar Bergmann- Arne Kr4istiansen 64

Kjell og Roger avanserer i feltet

Ellers ikke store endringer i sammendraget. I B-klassen har Per meldt seg på i kampen.

Pl Navn Sum 7.6. 14.6. 20.6. 28.6. 2.8. 9.8. 16.8.
1 Thorbjørn Willoch  185,1 61,1 46,0 53,6 54,0 58,2 65,8 48,8
2 Torkild Hagen 179,3 53,0 62,0 52,0 59,6 64,3   48,6
3 Kjell Berge  177,8   60,0 55,7     54,9 62,1
4 Roger Olafsen  175,4 59,5 62,0   59,6     53,9
5 Bernt Ivar Amundsen  173,9 45,8 54,0 52,7 61,7 49,0 53,8 58,2
6 Lars Urholt  171,6 42,8 60,0 55,7 55,8   55,8  
7 Finn Christensen  170,8 31,0 56,0   39,8 61,0 53,8  
8 Kristin Vigander  168,1   50,0 45,0   64,3 53,4 50,4
9 Sven Erik Andresen 167,4   54,0 56,8       56,6
  B-gruppen                
1 Paolo Romanello 169,8 61,1 50,0     42,1 58,3 50,4
2 Christoffer Olafsen  163,4 51,2 50,0 47,5 39,8 45,7 58,3 53,9
3 Arne M. Falch  150,1 55,0 48,0 47,1 39,3 54,6 36,3  
4 Nils Hovde Flaaten  144,6 49,1 43,0 47,1 39,3 37,0 40,1 48,4
5 Per Brekke 144,0 48,6 47,0 39,6       48,4
6 Bjørg Kjølner  132,4 31,0 48,0 38,9   37,0 45,5 44,5

Fullstendig liste her: http://askerbk.org/Sammenlagt2/Sommerbridge/Sommerbridge-2018

Oppstart ny sesong bridge tirsdag 28 august

 Møt opp. Som vanlig på Hardanger hotell, tirsdager kl 18:00

Jentelaget på 15.plass i BAM

Det norske jentelaget avsluttet Ungdoms-VM i Kina med å bli nummer 15 i A-finalen i Board-a-match-turneringa.

Etter solid innsats i torsdagens kvalifisering, kom laget seg til A-finale med god margin. Der oppnådde laget scoren 47,89, og det holdt altså til 15.plass blant de 18 deltagende lagene.

Resultater Board-a-match, A-finale

Jentene reiser dermed hjem med delt femteplass fra hovedturneringa og 15.plass fra Board-a-match. Selv om det plasseringsmessig er et steg tilbake fra forrige VM, må det kunne sies å være godkjent innsats. Og vi får nok helt sikkert se mer til jentene i årene som kommer. Alle holder junioralder i minst fire år til, og i tillegg er det flere juniorjenter som kan bidra til å gi kamp om plassene på laget i framtida.

Svært spennende for svenskene

Sverige har nok en gang gjort et godt juniormesterskap. Alle deres tre lag gikk videre til semifinale. For U16-laget ble Kina 3, som for øvrig slo ut Norge i kvartfinalen, for sterke. I bronsefinalen ble USA for sterke, og dermed ble det fjerdeplass på svenskenes yngste lag.

Svenskene kvalifiserte seg for finalen både i U26- og U21-klassen. Etter fire sett fredag var det svært jevnt mot henholdsvis Singapore og Israel. De to siste settene av finalen spilles lørdag. Etter det første settet er det praktisk talt dødt løp i begge finalene hvor Sverige er involvert. Det blir noen spennende timer for svenskene og oss andre som følger med.

I finalen i jenteklassen er det ikke fullt så spennende. Der har Kina en kla ledelse over Polen før det siste og avgjørende settet.

Siste sett av finalene starter klokka 07.30 norsk tid. Du kan følge den dramatiske innspurten direkte på BBO.

U26: Sverige leder 171-164 over Singapore før de siste 14 spillene. Running score

U21: Israel leder 106-98 over Sverige før de 14 siste spillene. Running score

Jenter U26: Kina leder 198-131 over Polen før de 14 siste spillene. Running score

 
Adam Stokka (med ryggen til) spiller for Sverige U26 i åpent rom sammen med Simon Hult i finalens siste sett.


I lukket rom spiller tvillingene Ola (med ryggen til) og Mikael Rimstedt for Sverige U26 i siste og avgjørende sett.


Den svenske lagledelsen følger dramatikken fra vugraph-rommet. Fra venstre Lars Nilsson, Tom Gärds og Martin Löfgren.


De ivrigstre av nordmennene som fortsatt er igjen i Kina følger innspurten kort for kort.

Rett fra læreboka

I fredagens BAM-finale dukket det opp et spill som godt kunne vært hentet rett fra læreboka:

Kløveråpninga fra syd viste minst trekortsfarge, og utspillet mot 4 spar var kløver dame. Hvordan ville du ha lagt opp spilleføringa?

Du har en taper i spar, og må regne med minst en i ruter i tillegg. Åpninga i syd og utspillet kan imidlertid sette deg på sporet av veien til overstikket. Og det er langt fra uvesentlig i turneringsformen Board-a-match.

Utspillet vinnes med esset i bordet, og så bør du for sikkerhets skyld avblokkere tieren på hånda. Deretter går du løs på trumfen. Syd vinner med esset, og returnerer en trumf. Nord kaster en kløver på den andre trumfrunden, og dermed må du ta nok en runde trumf for å trekke ut syds siste. Neste trekk er å innkassere ess-konge i hjerter før farga elimineres ved å trumfe en hjerter på hånda.

Hele spillet så slik ut:

Etter å ha eliminert hjerteren kan den markerte kløverfinessen tas over syd i følgende posisjon:

Årsaken til at vi avblokkerte kløver 10 i første stikk var at vi skulle være sikker på æ være inne hos blindemann etter det tredje kløverstikket. Hadde vi hatt 109 igjen i kløver på hånda, kunne syd tvunget oss til å være inne på hånda etter den tredje kløverrunden.

Vi var heldigvis våkne og avblokkerte tieren, og dermed slipper vi å bekymre oss for dette nå. Årsaken til at vi vil være inne hos blindemann, er at det bør spilles på et innspill mot syd i ruter. En liten ruter fra bordet, som så stikkes så billig som mulig på hånda, vil tvinge syd inn. I og med at syd har åpnet, og øst-vest disponerer 26 hp til sammen, er det nesten sikkert at syd må ha ruter konge. Dermed er set liten vits i å prøve en ruter motr dama. Det er bedre å spille på innspillet.

Så lenge syd har kongen i ruter, og nord ikke har både knekten og tieren, vil dette fungere utmerket. Om nord følger med en liten ruter, legger du bare nieren. Aktuelt vinner syd med knekten og må velge mellom å gi deg stikk for ruter dame eller spille hjerter til dobbeltrenons. Uansett blir det elleve stikk for spillefører, og etter alt å dømme et godt resultat på spillet.

Merk at nord bør se faren for at makker kan bli innspilt, og gå opp på ruter 10 i den nevnte 6-kortsposisjonen. Denne gang hadde det ikke hjulpet. Spillefører stikker med dama og syd vinner med kongen. Han er like innspilt i denne situasjonen og må åpne ruteren fra den ugarderte knekten. Om ruter 9 og ruter 7 derimot hadde byttet plass, ville det vært essensielt for nord å stikke opp med ruter 10 for å unngå at makker skulle bli innspilt.

Der syd unngikk å spille ut kløver, var det fort gjort at det ble bare ti stikk. Da var det en mulig plan for spillefører å ta ut trumfen, eliminere hjerteren og ta for ess-konge i kløver fulgt av ny kløver. Syd blir da aktuelt innspilt og må åpne ruteren, men forsvaret får ett trumfstikk, ett kløverstikk og ett ruterstikk.

To gull til Sverige!

Etter en høydramattisk innspurt kunne svenskene til slutt slippe jubelen løs etter å ha vunnet VM-gull både i U21- og U26-klassen.

I U21-klassen lå svenskene bak Israel med noen få IMP før det siste og avgjørende settet, men vant til slutt med seks IMP.

I den eldste klassen ledet Sverige med syv IMP før de 14 siste spillene. I siste sett åpnet svenskene med et par store svinger inn og rykket ifra, men Singapore ga seg ikke uten kamp og knappet kraftig innpå mot slutten. Idet spillerne tok fatt på siste giv var det fortsatt mulig for begge lag å stikke av med gullet. Til slutt trakk svenskene det lengste strået og vant med fem IMP.

Dermed sikret Sverige to gull med ikke mer enn elleve IMPs margin totalt, og har med disse medaljene levert nok et knallgodt mesterskap. Det er bare å gratulere!

I jenteklassen var det langt fra like spennende. Der tok Kina en klar seier i finalen mot Polen.

Jeg kommer tilbake med mer stoff!