Advanced search


Spill Bridge 2

Spill Bridge 2

Spill Bridge 2 er andre del av NBFs kursopplegg for nybegynneropplæring. Les mer om bokserien Spill Bridge her. Spill Bridge 2 kan kjøpes i Idrettsbutikken. Prisen for kjøp av enkeltpakker er 380,-, men klubber får en svært god pris ved bestilling av 12 bokpakker: 2400,-, dvs kun 200,- pr bokpakke.

Konstruktive tilbakemeldinger på power-point-presentasjonene og lærerveiledningen mottas med takk, og kan sendes på e-post.

Vi gjør kursholdere oppmerksom på at kortstokkene som følger med bokpakken bare dekker halvparten av spillene (spill 1-8 i hvert kapittel) så det anbefales å legge resten av spillene.

 

Referat styremøte 06.09

Referatet fra siste styremøte ligger nå ute under arkiv og referater fra styremøter.

På sakslisten stod bl.a. diskusjon av kretsens turneringer, der det ble besluttet å videreføre juleavslutningen fra i fjor, samt et forslag om å arrangere KM mix i slutten av januar.