Avansert søk


Terminliste

 Spilledatoer for høstens simultanturneringer:

 

Mandag 17. september, mandag 8. oktober, mandag 29. oktober og mandag 19. november.

Ny nyhetsartikkel

19 juni spilte vi siste runde av maiturneringen med deltakelse av 11 par. Arvid og Arne vant. Knut B og Jerry ble nr 2 og Karl Olav og Martin ble nr 3. Vi gratulerer.

 

Ronny og Jan Hugo vant maiturneringen. Arvid og Alf Henning ble nr 2 og Svein Audun og Arne ble nr 3. Vi gratulerer.

Resultater fra sommerbridgens 7. kveld, (25.6), av PHL

5 bord er bra på en super sommeraften, og fotball på TV'n. Jan Arild Olsen/Scott Nilsen scoret over 91 % i siste runde og vant kvelden på småpene 58.3%. Øyvind/Petter og Per Egil/Tor tok de siste plassene på pallen. Her er kveldsresultatene:

1. Jan Arild og Scott               58.3
2. Øyvind og Petter                 56.5
3. Per Egil og Tor                   54.2
4. Pernille og Espen             53.7
5. Karl Birger og Pål             49.5
6. Tore Marskar og Kjetil     47.2
7. Jan Arild K. og Annicken 46.8
8. Ragnhild og Johan S.     46.3
9. Trond og Per                     45.4
10. Mette og Nina                 42.1

Bridgetinget 2018

Kretser i NBF (representasjon jf. vedtektene) - antall delegater
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer
Leder og medlemmer av Kontrollkomitéen
Leder av Valgkomitéen, Disiplinærkomitéen og Domskomitéen
Revisor
Æresmedlemmer
 
Bridgetinget 2018

Ordinært bridgeting holdes lørdag 2. juni – søndag 3. juni 2018 på Quality Hotel Entry på Mastemyr (Kolbotn). Bridgetinget starter lørdag kl 13:00 og beregnes ferdig senest søndag kl 15:00.

 

 


Agenda:
 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2016 og 2017.
  Kontrollkomiteens rapport til bridgetinget.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2016 og 2017.
  Revisor beretning 2016 og 2017
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre æresbevisninger.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Behandle styrets forslag til ny rekrutteringsstrategi for Norsk Bridgeforbund.
  Vedlegg til rekrutteringsstrategi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 10. Behandle forslag til Handlingsprogram 2018 – 2021 - saksfremlegg
 11. Behandle forslag til Økonomiplan 2018 – 2021, herunder fastsette kontingenter og avgifter. - saksfremlegg
 12. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. § 5-6, bokstav h.
 13. Valg av tillitsverv i tingperioden
  a. President
  b. Visepresident
  c. 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  d. 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  e. Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2.
  f. Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3.
  g. Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-4.
  h. Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5.
 14. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 
Harstad, 26. mars 2018
Kari-Anne Opsal (sign)
President
 

Sammenlagtlisten på Sommerbridgen etter 7 spilte kvelder, av PHL

Per Elvin sto over kvelden, men ingen truer han i sammendraget. Her er listen over de som har fått klubbpoeng til nå:

1. Per Elvin                       77
2. Trond Atle                     56
3. Petter                             50
4. Jan Arild K.                   49.64
5. Bo Lennart                    47
6. Scott                               37
7. Per Egil                         35
8. Jan Arild O.                  32.67
9. Nina                               31
10. Kjetil                            29.67
11. Espen L.                     29
12. Vidar Eikhom            26
13. Øyvind                         24
14. Jørgen                        22
       Karl Birger                 22
16. Tor B                           21
17. Pål Yngve                  18
18. Pål H.                         16
       Johan S.                    16
20. Widar                          15
21. Trond Harald             14
22. Tom D.                        11
23. John Arthur                10
24. Pernille                         6
25. Jens Ivar                      4.61
26. Mette                            4

Sommerbridgen 7.kveld

Syvende kveld i Sommerbridgen ble vunnet av Per Tjelmeland og Kurt Ove Thomassen med 62,5 foran Eilert Skonseng og Anne Irene Bogen med 57,8. På tredjeplass fulgte Gerd Marit Harding og Helge Stanghelle med 56,8.

I sammendraget har Martinus Birkelund fremdeles ledelsen med 269,4 foran med Brynjar Karlsen med 259,6.

Se alle resultatene under les mer...

Sommerbridge 5. 26 juni

Gratulerer med seieren til Olav og Jan Erik foran Svein og Svein