Advanced search


Medlemsregistrering 2019

Alle klubber skal foreta medlemsoppdatering i klubbadministrasjonsverktøyet. Brukernavn og passord er sendt ut til alle klubbene tre ganger siden høsten 2011, så vi regner med at alle klubbene nå har brukernavn og passord. De som eventuelt måtte mangle dette, kan rekvirere brukernavn og passord ved å sende e-post til oss.

En enkel innføring i medlemsadministrasjon finnes i dokumentet ”Hvordan registrere medlemmer i klubben”.

Oppdateringer foretas innen 31. desember 2018.
Medlemmer som da ikke er utmeldt vil det bli fakturert kontingent for primo januar 2019. Det er selvsagt mulig å melde inn nye medlemmer til en hver tid.

Kortfattet repetisjon av medlemskapsreglene: 

  • Ingen betaler kontingent til forbundet mer enn én gang – via hovedklubben.
  • Man betaler kretskontingent til alle kretser man er medlem av – én gang.
  • Det er tre medlemskapskategorier i NBF; Standard, I-medlem og juniormedlem. Les mer om de ulike kategoriene.
  • Man må være medlem av den klubb og krets man representerer i forskjellige turneringer (NM for klubblag, KM lag, Seriemesterskap). Dette kan bety at man MÅ være medlem av flere klubber/kretser. 

Hovedklubben er den klubben medlemmene betaler sin kontingent til NBF, og eventuell årslisens. Hvis en spiller bare er medlem av én klubb, er dette automatisk hovedklubben. Spillere som er medlem av flere klubber velger selv sin hovedklubb. Bytte av hovedklubb gjøres ved å sende beskjed til NBF om dette.

NBFs og kretsenes kontingentsatser - naviger med venstremenyen.

 
 

MP-treff 2018

MP-treffet arrangeres 3.-6. desember 2018.

Håndboka

Håndboka inneholder oversikt over NBFs styre og utvalg, tidligere presidenter, forbundsautoriserte turneringsledere, utdrag av reglementer, innbydelser til sesongens turneringer, terminliste og oversikt over kretser og klubber.

Tidligere ble håndboka utgitt i trykt form - eldre håndbøker finnes via "Arkiv" på venstremenyen.

Æresmedlem og hederstegn

Æresmedlem

Rolf J. Olsen, Oslo
Per Bryde Sundseth, Lørenskog

Forbundets hederstegn

Sigmund Ivar Bakke, Horten
Sten Bjertnes, Oslo
Vegard Brekke, Jessheim
Boye Brogeland, Flekkefjord
Asbjørn Davidsen, Hamar
Lars Eide, Hamar
Glenn Grøtheim, Trondheim
Rune Hauge, Guernsey
Geir Helgemo, Heimdal
Tor Helness, Oslo
Inger Hjellemarken, Heimdal
Sven-Olai Høyland, Bergen
Arild H. Johansen, Dal
Knut Kjærnsrød, Skallestad
Knut Koppang, Kolbotn
Reidar Lien, Bergen
Jakob Madsen, Bergen
Per Nordland, Selbu
Rolf J. Olsen, Oslo
Svein Rustad, Rælingen
Helge Stanghelle, Mo i Rana
Per Bryde Sundseth, Lørenskog
Erik Sælensminde, Bergen
Kyrre Tangen, Trondheim
Ulf Håkon Tundal, Sunndalsøra
Jan Aasen, Biri

 

MP-treff

MP-treffet arrangeres av klubber (evt. kretser) mandag-torsdag, 3.-6. desember. MP-treffet er landsomfattende parturneringer for spillere som er medlemmer av NBF. Arrangører må være tilsluttet mesterpoengordningen.

Det benyttes forskjellige spillserier på de fire dagene, slik at spillere kan delta alle dager. Kretser/klubber kan gjerne arrangere alle dager.

Puljene arrangeres som simultanturneringer med 27 spill.
OBS: Den automatiske eposten som sendes ut med kortfiler sier at 24 spill teller, men i MP-treffet skal det spilles 27 spill. (Vi bruker samme påmeldingssystem)
Etter turneringa mottar arrangøren PDF med kommenterte spill - meldingsforløp, spilleføring og motspill er kommentert.
Vi er så heldig å ha fått GeO Tislevoll til å kommentere årets sett.

Alle som benytter Ruter, gjennomfører turneringen på samme måte som simultanturneringene.
Øvrige arrangører sender slipper og startliste til NBF.

Påmelding foretas på Klubbadministrasjon under Simultanturneringer. (Pass på at E-post for mottak av spillfiler er registrert under klubbinformasjon.)

Turneringen arrangeres som (avbrutt) serie-, Howell-, Mitchell-eller Monradturnering over minst 27 spill. For å telle med i MP-treffet må minst seks par delta i hver pulje.

Arrangøren er ansvarlig for at turneringen gjennomføres på en forsvarlig måte. Spillene må dubleres på forhånd under kontroll.

Kretspoeng i hver pulje og forbundspoeng på landsbasis etter tabell O i «Regler for norske mesterpoeng». Klubbpoeng utdeles ikke. Poengene registreres direkte i NBFs database for hver enkelt spiller.

Premiering totalt for hver dag vil være avhengig av deltakelsen. Arrangøren fastsetter
startkontingent, hvorav kr 120 pr. par tilfaller NBF. Startkontingenten faktureres av NBF - ikke overfør penger før faktura er mottatt. Turneringsfil fra Ruter sendes inn til NBF senest dagen etter turneringen. Arrangører som ikke bruker Ruter avtaler med NBFs kontor innsendingsformat.

Juniorstøtte

Klubben sponser utgifter opptil kr 2000,- for juniorer som deltar på turneringer i regi av NBF. Maksimalt 2 turneringer i året. Dette gjelder kun for primærmedlemmer. Utgiftene må dokumenteres og sendes til kasserer.