Avansert søk


Resultat enkeltkveld 12/2 2018 og info om samarbeid med Leikanger Frivilligsentral

 

Kai Henning og Jan Arild er i storform om dagen.

Resultat enkeltkveld 12/2 2018:

Nr. Par Poengsum
1 Kai Henning/Jan Arild 57,3
2 Finn/Arne 56,3
3 Kirsti/Astrid 53,1

Det er lagt inn Double Dummy på dei siste spelestensilane. DD viser kor mange stikk det teoretisk er mogleg å ta i farge-/grandkontrakter for alle spela.

Neste spelekveld (19/2) kjem Ivar Fykse frå Leikanger Frivilligsentral på besøk kl. 17.45. Han vil gje ei kort orientering (10-15 min.) i samband med at styret i Leikanger Bridgelag skal delta i Språkkafen den 20. februar. Fint om alle møter til 17.45 denne kvelden. 

Positive redoblinger

Vi skal her ta for oss redoblingslappen. Utgangspunktet har vært at den blå lappen i meldeboksen brukes når motparten straffedobler deg, mens du sjøl mener det motsatte. Det er god butikk å spille hjem redobla kontrakter, men også butikk ut hvis motparten har mest rett i sine antagelser. Generelt anbefales det ikke å redoble for "butikk"; det er også god butikk å spille hjem kontrakter som "bare" er dobla.

Redoblingslappen åpner derfor til en alternativ bruk: Positiv redobling. Denne meldinga viser 10p eller mer, sier ingenting om fargelengder, men som oftest lønner det seg å melde videre hvis du har støtte i makkers farge.

Meldepossen oppstår hos svarhånden til åpner når motparten har gått inn med en opplysende dobling. Se for deg følgende meldeforløp:

Nords dobling er opplysende; viser egen åpning og 4 kort hjerter, og ofte også mottagelig i minorene . Han ville ofte meldt inn 2 hjerter med 5-korts hjerter. Øst kan nå redoble for å vise minst 10p (og som oftest har øst heller ikke sparstøtte).

ØV vet nå at de har overvekta av poengene i kortstokka. NS blir tvunget til å melde, og det kan være vanskelig for NS å finne en god tilpass i disse meldesituasjonene. Etter en positiv redobling er det viktig at alle senere doblinger fra ØV er for straff.

Disse redoblingene åpner samtidig opp for også andre meldevurderinger. Hvis øst istedet for å redoble heller melder inn en egen farge viser han mindre enn 10p og minst 5kortsfarge. Disse meldingene er da for spill (imotsetning til i et uforstyrra meldeforløp, da en 2-melding over 1-melding vil vise minst invitt). Med svake kort er det viktig å melde fortest mulig til det trinn du ønsker å spille, med sterke kort er det lurt å melde med stor ro og holde det lavest mulig lengst mulig.

To eksempler, du sitter som øst i samme meldeforløp som over i begge eksemplene:

1)  

2)

I 1) sitter du med 11p, og har ikke umiddelbar støtte til makker. Du kan nå redoble for å vise 10p eller mer. Hvis NS senere melder hjerter bør du vurdere å straffedoble dem.

I 2) har du bare 6p, men du har også en 6-kortsfarge. Du melder derfor 2 hjerter. Makker skal nå vite at dette er for spill, og skal passe ut hvis han ikke har noe mer spesielt å tilføye.

Supportdobling -og redobling

Support er bare engelsk for støtte, og er en meldekonvensjon som gjør det mulig for åpningshånda å differensiere mellom 3- og (minst) 4-kortsstøtte til makkers svarmelding. Gitt følgende meldeforløp:

Hvis vest har 3-kort hjerter kan han nå doble for å vise dette (support-dobling). Hvis vest i stedet har 4-kort hjerter vil han heller melde 2 hjerter direkte. Hvis vest har mindre enn 3 hjerter, og lite annet å tilføye, så vil han passe. For øst kan det være en kjempefordel å vite om makker har 3 eller 4-kort hjerter, ikke minst i kamp om kontrakt. Normalt er det greit å konkurrere til 3-trinnet med 9-korts tilpass i en farge, og øst kan etter vests support, eller fravær av support, avgjøre hvor høyt makkerskapet skal konkurrere.

Det vil sjelden være greit av øst å passe ut vests support-dobling i denne possen. Øst må melde videre hvis vest har dobla, og i verste fall må han velge 2 hjerter på 4-3-tilpass.

Supportdobling er også på i følgende meldeposs:

Motparten har lagt mer press i meldingene, men fortsatt er dobling support, og viser 3-kort spar. 2 spar direkte viser minst 4-kort spar. ØV risikerer å måtte bremse i 2 spar på 4-3-tilpass, men slike bekymringer skal vi ikke bruke for mye energi på.

På samme måte har vi også redobling som support:

i begge eksemplene over kan vest redoble for å differensiere mellom 3- og 4-korts spar.

Redoblinger og support-meldinger

Under fanen "Kurs" øverst på hjemmesida har jeg lagt ut to artikler, en om redoblinger og en om support-doblinger/redoblinger. Det er også noen eldre artikler der, til ære for klubbspilleren.

Jeg tar gjerne imot innspill på ting dere vil jeg skal skrive om. Målet må, som alltid, være å styrke klubbspilleren i sitt spill.

Turneringsleders beretning for perioden 08.03.2017 - 06.03.2018.

Turneringsleder: Olav Vee

Ass. turneringsleder: Thor Holm

Turneringsvirksomheten har i perioden stort sett fulgt samme opplegg som forrige år, dvs. at høstturneringen og det pågående klubbmesterskapet nå spilles som enkveldsturneringer over hhv. 9 og 10 kvelder, hvorav hhv. 6 og 7 kvelder teller i sammendraget. Det er tillatt å bruke vikar og den fraværende i makkerparet blir godskrevet vikarens oppnådde score.

Turneringsresultater:

klubbmesterskap 2017 (påbegynt før årsmøtet207 men avsluttet senere). totalt 64 spillere spilte fra 1 til 10 kvelder, hvorav 44 spillere er registrert med minst 7 kvelder.

 1. og klubbmestwre Sverre Nordseth - Åsmund Wiborg Eriksen
 2. Odd Arne Solberg - Terje Lyngbø, Drm. arb.for.
 3. Thor Holm - Hans Melby
 4. Frank Weirud - Jarle Melby
 5. Per Arvid Anddersen - Wiggo Andersen
 6. Stein E. Øen - Leif Ivar Koksvik

Lagturnering, spilt med 7 lag.Lagene ble sammensatt ved trekning av et par fra øverste og et par fra nederste del av resultatlisten fra klubbmesterkapet.

 1. Lag Øen - Stein E. Øen, Leif Ivar Koksvik, Karsten Gill, Jeanne Gill og Finn Nilsen
 2. Lag Holm - Thor Holm, Jarle Melby, Halldor Carlsen og Ernst Erlandsen
 3. Lag Løsengen - Rolf løsengen, Jan Hannevold, Birger Kristian Johansen og Henning Blomquist

Konnerud arrangerte sommerturnering med i alt 14 spillekvelder, hvorav 7 talte i samendraget. Totalt 73 forskjellige spillere var med og 25 spilte 7 eller flere kvelder.

De beste i sammendraget ble:

 1. Kristen A. Vestad
 2. Stein E. Øen
 3. Kjell Solem
 4. Berit Nyhagen
 5. Birger Wahl
 6. Jan Hagen

Høstmesterskapet 2017, turneringen ble spilt over 9 enkeltkvelder, hvora 6 talte i sammendraget.

 1. Sverre Nordseth - Thor Holm
 2. Hans Melby - Jarle Melby
 3. Berit Nyhagen - Kristen A. Vestad
 4. Per Arvid Andersen - Wiggo Andersen

Karl Kubar minneturnering 2017, 18 par deltok

 1. Per Arvid Andersen - Wiggo Andersen
 2. Jan Hagen - Knut Dahlby
 3. Thor Holm - Sverre Nordseth

Utover klubbens egne turneringer har vi også hatt den tradisjonelle klubbkampen mot Galleberg. Det deltok 28 par, 19 fra Konnerud og 9 fra Galleberg. 6 par fra hver klubb talte i klubbkampen. Kampen endte med en klar seier for Konnerud, 992p - 443 p.

 1. Jarle Melby - Sverre Nordseth
 2. Odd Arne Solberg - Terje Lyngbø
 3. Berit Nyhagen - Kristen A. Vestad

Konnerud arrangerte også MP-treff. Dette er en landsomfattende turnering i NBFs regi. På vår spillekveld deltok 432 par på landsbasis. 1 par fra vår spillekveld kom blant de 50 beste på landsbasis. Det var Knut Erik Helle og helge strandum som ble nr. 29. Ytterligere 4 par plasserte seg topp 100.

Julecup 2017, 23 par deltok.

 1. Kåre Bogø - Espen C. Fasting, TopBridge/Bridgekameratene
 2. Per Arvid Andersen - Wiggo Andersen
 3. Vidar Smith - Tormod Røren, Vikersund
 4. Stein E. Øen - Knut Dahlby

KM-par ble arrangert av Konnerud med 21 par.

Kretsmestere ble Lars LØyvind Allard og Håvard Jensen fra Vikersund/Krødsherad. Thor Holm - Roger Olafsen ble nr 2, Jarle Melby - Frank Weirud nr. 10 og Sverre Nordseth - Åsmund Wiborg Eriksen nr. 14.

KM-mix, 20 par.

Her ble Sverre Nordseth - tina ovenstad nr. 6 og Berit Nyhagen - Kristen A. Vestad nr 15

KM-veteran/damer.

blant damene ble Berit Nyhagen - Kristin Vigander, Asker nr 4. Ingen fra Konnerud deltok i veteran

Seriemesterskapet 3 divisjon avd. Buskerud

Buskerud 3 med følgende spillere: Thor Holm, Sverre Nordseth, Per Arvid Andersen, Wiggo Andersen, Roger Olafsen og vibeke Hellner vant avdelingen og rykker opp til 2. divisjon

 NM-par - 54 par

I NM-finalen bleThor Holm og Roger Olafsen nr. 50.

NM-lag

I NM-lag 2016/17 stilte Konnerud 2 lag. Konnerud 1 besto av Per Arvid Andersen, Wiggo Andersen, Sverre Nordseth og Åsmund Wiborg Eriksen. Laget nådde 3 runde hvor det ble tap mot Skien. Konnerud 2 besto av Thor Holm, Jarle Melby, Hans Melby og Frank Weirud. I 1-2 runde vant laget en kamp og tapte en men gikk ikke videre til 3. runde.

I NM-lag 2017/18 stilte Konnerud med et lag bestående av Thor Holm, Sverre Nordseth, Per Arvid Andersen og Wiggo Andersen. i 1-2 runde vant laget en kamp og tapte en. Laget ble rangert som nr 115 på landsbasis. 112 lag gikk videre til 3 runde.

Norsk Bridgefestival 2017.

NM-veteran - 106 par.

     17. Thor Holm - Sverre Nordseth

     52. Rune Nicolaisen - Geir Gunnerud

     59. Stein E. Øen - Knut Dahlby

NM-mix par - 170 par.

     136. Rune Nicolaisen - Bente Nicolaisen

     142. karsten Gill - Jeanne Gill

     170. Olav Vee - Kari Holten

NM-mix lag - 74 lag

     44. Tenerife Mix - Rune Nicoaisen, Bente Nicolaisen, Ingeborg Grimsmo og Jan Petter Øines

     63 Konnerud - Olav Vee, Kari Holten, Berit Nyhagen og Pål Dahl

I tillegg til de nevnte turneringer er det avviklet en rekke kveldsturneringer. i januar ble kveldsturneringene scoret etter IMPs over feltet og ikke som tradisjonelle barometerturneringer. Når det har vært mange nok bord har vi benyttet Monrad-systemet på kveldsturneringene.

 

BfA november 2018 og januar 2018

Vi har hatt 9 suksessfylte januar-festivaler på Hotel Paradise Park i Los Cristianos, Tenerife siden 2010, med daglige bridgeturneringer over 3 uker, samt noe undervisning.  Dessuten bridgepub om kvelden og andre sosiale aktiviteter.

I november 2012 startet vi med nybegynnerkurs over 2 uker.  Disse november-arrangementene har fortsatt hvert år, og i tillegg har vi hatt videregående («påbyggings») kurs.  De siste årene har det også samtidig blitt spilt daglige bridgeturneringer.

Dessverre har vi de siste par årene ikke fått anledning til å bestille så mange rom på hotellet som tidligere.  Dette har resultert i at vi vurderer andre alternativer for Bridge for Alle arrangementer på Tenerife (eller Gran Canaria). I diskusjon med hotelledelsen i januar 2018 ble vi enige om å ha et arrangement på hotellet 11. - 25. november 2018.  Vi har også fått tilbud om en januar-festival 6. - 27. januar 2019.  Vi ønsker imidlertid å avvente noe inntil vi har mottatt og vurdert tilbud fra andre aktører på Tenerife syd. 

Begge festivaler blir arrangert stort sett etter samme lest som tidligere år. Informasjon om November-arrangementet blir oppdatert på hjemmesiden i begynnelsen av mars.  Vi vil da også informere nærmere om januar-festivalen.  

BfA november 2018 og januar 2018

Vi har hatt 9 suksessfylte januar-festivaler på Hotel Paradise Park i Los Cristianos, Tenerife siden 2010, med daglige bridgeturneringer over 3 uker, samt noe undervisning.  Dessuten bridgepub om kvelden og andre sosiale aktiviteter.

I november 2012 startet vi med nybegynnerkurs over 2 uker.  Disse november-arrangementene har fortsatt hvert år, og i tillegg har vi hatt videregående («påbyggings») kurs.  De siste årene har det også samtidig blitt spilt daglige bridgeturneringer.

Dessverre har vi de siste par årene ikke fått anledning til å bestille så mange rom på hotellet som tidligere.  Dette har resultert i at vi vurderer andre alternativer for Bridge for Alle arrangementer på Tenerife (eller Gran Canaria). I diskusjon med hotelledelsen i januar 2018 ble vi enige om å ha et arrangement på hotellet 11. - 25. november 2018.  Vi har også fått tilbud om en januar-festival 6. - 27. januar 2019.  Vi ønsker imidlertid å avvente noe inntil vi har mottatt og vurdert tilbud fra andre aktører på Tenerife syd. 

Begge festivaler blir arrangert stort sett etter samme lest som tidligere år. Informasjon om November-arrangementet blir oppdatert på hjemmesiden i begynnelsen av mars.  Vi vil da også informere nærmere om januar-festivalen.  

Terminliste

 

 

 

 

 

 

Terminliste Høst 2017 - Vår 2018

22. September: 70 års velkomstturnering

23. September: 70 års jubilet Hovedturnering

7. Oktober: KM Lag

21. Oktober: Ladies Invitational

4&5 November: 3&4 Divisjon

18. November: Ruterturnering/ Handicapturnering

27. Desember: BBK Julecup

3&4. Februar: 4. Divisjon

24. Februar: KM Singel : www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3152

10&11. Mars: NM Damelag/NM Veteran/NM Bedrift :

17. Mars: Bertnesturneringen : www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3144

17. Mars: NBF Salten Kretsting

7. April: KM Mix Par:: www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3153

21. April: KM Par-NM Semifinale: www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3154

5. Mai: Rognanturneringen

9. Juni: Norsiamixen