Advanced search


UKE15

Gode kort, tilpasning og fordeling.

 Det er litt ekstra stas å få gode kort og kunne melde høyt hvis makker også har en del å bidra med, f.eks. tilpasning. Et par enkle eksempler. Først dette fra Pensjonistbridgen torsdag.

Sp AK9754                          sp D103

Hj KJ64                                 hj AD52

Ru 93                                    ru AJ5

Kl 8                                        kl AK4

 Vinnerparet meldte slik: 2 kløver fra Reidun Hox i Øst med svar 2 spar fra Åse Langvik i Vest. Så viste Hox med hopp til 3 NT  jevn hånd og Langvik spurte da selvfølgelig etter ess, fikk greie på at Øst hadde 3 og det endte med 7 spar. Den ene kongen Øst hadde var nok, det kunne ikke bli taper i minor, men trumfbeholdning samt hj D i Øst var jo også nok. Hellen Ødegaard- Johnny Bråthen anså sin 6 NT av Vest med 13 sok topp, men de spilte som nest siste par. Her ble Multi 2 ruter fra Hellen (Ø) besvart med 2 NT (V) som var utgangskrav og Øst spurte etter ess og konger men ante ikke nok om makkers skjeve fordeling.

 

 Spill 23 fra Sarpsborg BK ga også gode muligheter for å boltre seg litt ekstra. Vest og ingen.

Sp 3                                       sp AJ742

Hj AKD2                               hj -

Ru A1043                            ru K652

Kl DJ32                                 kl A874

 Jon Jahnsen (V) åpne<t med 1 kløver (2+) og jeg svarte 1 spar. Da gjenmelding 2 hjerter kom viser det og meget god åpning (16+, revers) men normalt også  5- 4 i meldte farger. Jeg krevde da med 3 ruter (makker får greie på 5- kort spar i Ø) og Vest støttet til 4 ruter. Da var det rimelig god odds for lilleslem og 6 kløver ble valgt. Hjerter ut til honør med sak av ruter i bordet, trumf til esset og ny trumf til 10, J og K før Nord vred til spar, esset vant og siste trumf kunne trekkes ut. På hj K ble ny ruter saket. Da ru til K felte knekten i Syd og da ru D kom i neste runde var det bare å claime. Bare to par til meldte lilleslem. Honørstyrken var jo bare 29 poeng.

 

 I disse to eksemplene var det bare enkel slemteknikk i bruk, men styrke og fordeling var også av stor betydning.

 

 

 

Melde slem eller ikke slem?

 Kontrakter som vinnes i bridge gir svært forskjellig score alt etter hvor høy kontrakt man vant og i hvilken valør det ble spilt. Minorfargene gir noe mindre score enn major, 20 mot 30 pr såkalte trekk når det spilles delkontrakt, altså under utgang, mens grand gir ennå litt mer, 10 poeng mer for 1. trekk. Har man meldt utgang, 3 NT, 4 hj og 4 spar eller 5 kløver og 5 ruter og vinner vanker det bonus for det, 300 utenfor og 500 i faresone. Men kan det meldes og vinnes ennå høyere kontrakter, 6 som krever 12 vunnede stikk og kalles lilleslem gir + 500 utenfor og +750 i faresonen. Det aller gjeveste er å melde og vinne storeslem, altså en kontrakt på 7- nivå. Det krever at samtlige 13 stikk vinnes og belønningen er 1000 utenfor faresonen og +1500 i faresonen.

 Anta du er i faresonen og har meldt 4 spar og oppnådd 11 stikk. Score du bare leser direkte ut fra meldelappen for 4 spar blir da +650. Det som føret til denne summen er: 4 x 30 (trekkverdi for spar)+ 30 (1 overstikk) + 500 utgangsbonus.

 Anta at du i din 4 spar kontrakt var uheldig i to av tre valg som kunne gitt flere stikk og at det ikke var urimelig å melde 6 spar på kortene! Ved nabobordet viste det seg at de hadde meldt 6 spar og fått 12 stikk siden spillefører fikk et gunstig utspill og unngikk uheldige valg. Der endte det med 12 stikk og 1430 i score. Beregning for det var: 6x 30 (trekkverdi)+ 500 (utgangs bonus) + 750 (bonus for lilleslem). Det ble god butikk- ikke sant, men det kunne gått annerledes. Hadde de i 6 spar fått et betende utspill og gjort to uheldige valg i tillegg hadde det endt med 2 berter og -200 i score. Ved å være optimistiske og melde 6 spar i stedet for å stoppe i 4 spar tapte de altså +1430 som var mulig mot 620 som 4 spar med 10 stikk ville gitt. Det ble dyr «straff», hele 810 + 200 som betene kom på i total.

 Konklusjonen er at man må finne en god sjanse for å melde høyt, ikke unødvendig sjanse på at lykken skal stå oss bi og at «alle finesser går bra» og fordelingen er super i stedet for vanskelig. For å melde lilleslem i grand er vanlig krav minst 33 honørpoeng, for 7 grand minst 37 hp, men det går jo galt om en konge mangler og den sitter feil! Da ryker en 50 % sjanse og vi får svi. Har man meldt 6 ruter fordi man vet om 33 honørpoen kan jo de 7 som mangler være A og K i trumf- der gir normalt sikker bet. Hvordan finne det ut?

 I trumfkontrakt kan man i mange tilfeller godt vinne både 6 og 7 trekk med langt mindre enn de foreskrevne 33 eller 37 poengen. Men da må de kontrollene som trengs, ikke mangle vitale ess eller konger, våre på plass. For å kartlegge om det er tilfalle brukes en rekke slemteknikker meldeteknisk, og disse kommer det gjennomgang i ukene framover. Det anbefales å studere dem nøye og velge hvilke man skal ta i bruk i makkerparet sitt.

 

Heldig sits!

 I de aller fleste spill er det valg å gjøre hele tiden. Det kan lykkes eller gå dårlig alt etter hvordan sits og spilleplan er vellykket eller ikke. Noen ganger kan man ikke unngå nederlag, andre ganger smiler kortgudene vellvillig mot en. Eksempel fra Ørjes Påskebridge. Syd giver og ingen i faresonen.

                               Sp A753

                               Hj K1042

                               Ru D3

                               Kl A52

Sp 42                                    sp D86

Hj 3                                       hj AJ9875

Ru AKJ10875                      ru 6

Kl 1097                                 kl J86

                               Sp KJ109

                               Hj D6

                               Ru 942

                               Kl KD43

 Arne Marthinussen (N) og jeg (S) meldte slik: Åpning 1 kløver, Vest hoppet innpå med 3 ruter og negativ dobling fra Arne som lover begge major eller en av dem med god lengde men da ikke særlig sterk. Øst var utmeldt men jeg måtte jo da melde 3 spar. Vi hadde ikke oversikt over styrke men med full åpning i Nord løftet Marthinussen til 4 spar med pass rundt. Det sto på utspillet der kontrakten betes lett hvis motparten får med seg stjelestikk i hjerter. Men her startet Vest med å ta for ru A, deretter ru K og da Øst 2. runde var utsolgt kom nok en høy stående ruter. Spillet ble nå helenkelt, nytteløst å stjele med en mager 7-er, esset måtte brukes. Deretter trumf og finesse med 9-eren. Inn på bordets kl A og ny finesse i trumf. Sp K dro ut siste trumf og da kløverfargen satt gunstigst mulig ble det bare taper for hj A i tillegg. 7 par spilte 4 spar av Syd,3 vant og 4 gikk bet. Vinnerparet May Liss og Knut fikk også bra spill for 3 ruter doblet med en bet.

 

 

Gressvik BK 9/4. 1. av 5 kv. klubbmesterskap, 16 par, M= 0

1.Siggen Holden- Kari Gudmundsen +46

2.Monika Bråten- Geir Næss +35

3.Hellen Ødegaard- Lars Emil Rode +27

4.Per Even Melbye- Jens Henrik Utne +24

5.Morten Andresen- Jon Egil Andersen +21

6.Morten Adamsen- Morten Olsen +13

7.Ragnar Andersen- Jan Arnesen +4

8.Tone Nordstrøm- Øyvind Johannessen +3

 

Torsnes BK 9/4.18 par, M= 0

1.May Liss Lian- Knut Molander +71,8

2.Flemming Johnsen- Steinar Fugleneb +63,8

3.Per Rømoen- Lars Mosby +63,4

4.Johnny Bråthen- Fred Hansen +20,1

5.Gunnar Saxegaard- Jan Erik Olsen +18,6

6.Hildur Rostad- Ingunn Rostad +3,3

7.Knut Lerfald- Svein Åstrøm +2,9

8.Ragnar Amundsen- Tore Falch +1,6

 

Fredrikstad BK 10/4. IMP across med 22 par, M= 0

1.Atle Evensen- Arild Simensen +682

2.Arne Marthinussen- Fred Hansen +357

3.Magnus Larssen- Johan Wedeen +336

4.May Liss Lian- Knut Molander +291

5.Anders Fugleneb- Ove Gundersen +272

   Jan Thore Karlsen- Kjell Aadahl +272

7.Hildur Rostad- Frode Rostad +108

  Tone Annette Olsen- Tore Farbrot +108

9.Astrid og Hans Lindberg + 97

10.Erik Lande- Flemming Johnsen +89

11.Thor Kjennbakken- Jan Erik Olsen +60

 

Hvaler BK 11/4, 10 par, M= 0

1.Jan P. Johannesen- Bjørn Brovold +35

2.Tone Annette Olsen- Inger Marie Gisler +16

3.Tormod Eriksen- Tore Farbrot +12

4.Morten Andresen- Torstein Berg +7

5.Tine Heimdal- Jon Egil Andersen +5

 

Pensjonistbridge 12/4. 14 par, M= 132

1.Reidun Hox- Åse Langvik 160

2.Ingegerd Spillum- Erik Svendsen 157

3.Knut Klever- Arne Storvik 150

4.Anne Lise Amundsen- Tore Falch 144

5.Hellen Ødegaard- Johnny Bråthen 143

6.Siggen Holden- Kari Gudmundsen 142

7.Grete Simonsen- Geir Næss 138

8.Hilmar Frønningen- Per Even Melbye 132

 

Klubb 44 den 12/4. 9 par, M= 72

1.Tone Nordstrøm- Jan Heimdal 85

2.Egil Gundrosen- Roald Adamsen 81

3.Nils Haakensen- Per Nordmark 78

4.Øy Hilmar Frønningen 77

5.Tore Trondsen- Jan Erik Holm 73

 

Sarpsborg BK 12/4. 25 par, M= 0

1.Tom  Gjøs- Lars Helgesen +87

2.Rolf Jacobsen- Frode Rostad +75

3.Atle Evensen- Jan Talberg +49

4.Stein Øren- Rune Johansen +45

5.Grete Mo  Storm- Wenche Winther +34

6.Thor Helle- Øystein Borgaas +32,2

7.Tormod Eriksen- Jan P. Johannesen +31

8.Thor Kjennbakken- Torfinn Wilhelmsen +16

9.Astrid og Hans Lindberg +13

10.Per Rømoen- Svein Grimstad +10

11.Trond Juliussen- Tommy Blom +4,4

 

Medlemskontingent 2018

Medlemskontingent 2018

 

 

 

For hovedmedlemmer er kontingenten for 2018 Kr 350:-

For medlemmer som er hovedmedlem i annen klubb tilsluttet Norges Bridgeforbund er kontingenten Kr 200:-

Vennligst overfør pengene til kontonr: 1609 17 98798. Kontonavn: Høybråten Bridgeklubb.

Husk å merke overføringen med ditt navn.

 

 

 

Vårspretten - siste kveld

PC'en var ikke i godlunet på torsdag og vi måtte derfor skrive resultater på papir. Jeg har nå lagt inn og publisert, men ber alle om å sjekke sine resultater. Jeg har byttet om parnummer for seks av parene (5 vs 6, 11 vs 12 og 13 vs 14 - her var N/S det høye tallet og Ø/V det lave tallet i første runden). Gitt at resultatene stemmer så vant Eli og Ivar, mens Hege / Ove og Bente B / Jan F kom på delt 2. plass. Sammenlagt (beste 3 av 4) så er Thorleif pr nå vinner, med Bjørn Børre og Erik på samme poengsum på delt 2. plass! (mulig systemet hensyntar reell styrke på spillerne :) ). Men venter med offisielt resultat for både kvelden og sammenlagt til alle har fått mulighet til å sjekke resultater. Merk at sammenlagtturneringen ble scoret som singel. Neste torsdag blir det en enkeltkveld, og så har vi årsmøte 27/4. Minner om at Arild og Egil kan tipses om personer som kan tre inn i nytt styre!

Johnny Åsen og Fredrik Olsen vant 9. runde av klubbmesterskapet 2018.

Paret Johnny Åsen og Fredrik Olsen (bildet) vant 9. runde av klubbmesterskapet 2018. På plassene bak fulgte parene Olsen - Pettersen og Høidahl - Pedersen.

Sammenlagt etter 9 av 10 spillerunder leder Johnny Åsen - Fritz Johnsen foran parene Pettersen - Nilsen og Melkeraaen - Berg.

Bridgelærerutdanning

Helgeland Bridgekrets i samarbeid med NBF, Mo BK og Båsmo BK arrangerer bridgelærerutdanning i forbindelse med NM-lag finalen.

Tid: 10.-13. mai 2018, start kl. 09.00, slutt kl. 13.30
Sted: Scandic Meyergården Hotell, Mo i Rana
Kursansvarlige: Anita Karlsen og Lars Arthur Johansen
Forelesere: Anita Karlsen, Lars Arthur Johansen, Marianne Harding og Kurt Ove Thomassen
Kursavgift: Kr. 1.500 som refunderes av NBF når man har vært med på å holde kurs første gang.
Kursavgiften betales til konto 4750 47 65071. Husk å merke innbetalingen med navn
på deltaker. Det er vanlig at klubbene legger ut for kursavgiften.

Inkludert i kurspakken: Kurset
4 overnattinger på Scandic Meyergården (9.-13.mai)
4 lunsj (tors, fre, lør, søn), 2 middag (tors, fre), 1 jubileumsmiddag (lør)
Startavgift jubileumsturneringen.

Påmelding: http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3208baasmobk@pronet.no eller kontakt
Kurt Ove Thomassen 906 66041 eller kurtove@hotmail.com

INVITASJON

  

Nybegynnerturnering

Elkjøp CUP

Gratis turnering for barn, unge og nybegynnere.

Søndag 13. mai 2018 kl. 09.00 - 13.00

på Scandic Meyergården, Mo i Rana.

Turneringen er åpen for barn og ungdom som har gått grunnopplæring i bridge i år i tillegg til alle som har gjennomført VK2-kurset under NM-uka.

Premier til alle barn og unge i tillegg til vanlig premiering til vinnerne.

Påmelding i Rana Junior Bridgeklubb eller SMS til Kurt Ove 906 66041 innen 10.mai 2018.

Gratis lunsj på hotellet til alle som deltar i turneringen.

KM Veteran for Vest-Agder

Søm Bk arrangerte lørdag 14. april mesterskap i KM Veteran for Vest-agder.
Turneringen ble greit avviklet med 12 deltakende par, og disse kom på premieplass:

Vinnere, og Kretsmestre ble:
Siri Gro Drivdal & Erik Jørgensen 60,86 %, deretter fulgte
Roald & Helge Mæsel 58,41 %, og
Nora Hanssen & Bente Irene Holmen 55,05 %

Ny nyhetsartikkel

Det ble Sandefjord BK som stakk av med KM-tittelen for par, det ble til slutt god margin ned til Jon Stensvold og Trond Løfqvist fra Nøtterøy BK og Tommy Brønstad / Laurits Farstad fra Horten BK.. Siste premie gikk til Jan Th. Thoresen og Finn Arthur Gjone fra hnv. Tønsberg BK og Nøtterøy BK.

Syvertsen og Bredholt er dermed kvalifisert for finalen i NM par  Vi ønsker dem lykke til !

Resultater

KM lag

 

KM Lag, Førde 14. april Innbyding  

 

labakkalaget vant KM, Resultatliste

                Fredheim,     Gjerde,    Kalhagen,    Kjos

Vikane+2 kom på 2. plass