Avansert søk


Romjulstreff 27. desember

OBS: Feil kortfil 27.november (Resultater)

Rett kortfil er no på plass!

Sjå elles "Nyheter"

2012-11-06 - Finalekvalik Klubbmesterskap

 Finalen går over 3 kveldar:

20.nov,27.nov og 11.des.

Resultat første kveld: sjå arkfana "resultater"

13. nov vert spela Simultanturnering, og 4.des "Mestertreffen"

Sjå elles "Les mer"

Resultat  Kveld 2 og samanlagt: (tot)

Kveld 2  (Resultat) samanlagt

2012-09-18 Høstturnering 2/7-SIMULTANTURNERING

A-pulje: Oddvar og Rolf vann igjen!

Styrkar leiinga samanlagt: (resultat)

B-pulje: Kari og Joar vann!

Arvid og Sigurd leiar samanlagt: (resultat)

Resultat Simultanturneringa kjem når den kjem

2012-09-11 Høstturnering 1/7

Oddvar og Rolf vann A-pulje: (resultat)

Arvid og Sigurd vann B-pulje: (resultat)

Simultanturnering -(Høstturnering kveld 2 av 7) 18.september

2012-09-04 Ny klubbsesong

Einkvelds mjukstart: Sommarvinnar A-pulje framleis i form:

Terje og Jon Steinar vann A-pulje: (resultat)

Sina og Laila vann B-pulje: (resultat)

Start 7-kvelds (4 beste av 7) 11.september

Alerten - Veke 36 finn du her:

Sommarturnering - kveld 17 av 17

Gratulerer med samanlagtsiger:

Terje Sæbø vann open klasse - Erik Eriksen nr 2 tett føre Kjell Gaute Fyrun nr 3.

Randi Jensen vann "maks ruternål" føre Arne Husdal/Olav Jacobsen
(22 A-puljepar, 12  B-puljepar siste spelekveld)

(Totalt 17 kveldar: 371/164  - 302/143 par i fjor)

Resultat A-pulje: her

Resultat B-pulje: her

Hittil samanlagt: Sjå "Les mer"

Sommarturnering - kveld 16 av 17

Terje Sæbø framleis i tet samanlagt A-pulje,

Randi Jensen framleis i tet rekruttpulje
(26 A-puljepar, 15  B-puljepar)

Resultat A-pulje: her

Resultat B-pulje: her

Hittil samanlagt (Dei med 8 teljande resultat): Sjå "Les mer"

Sommarturnering - kveld 15 av 17

Terje Sæbø framleis i tet samanlagt A-pulje,

Randi Jensen framleis i tet rekruttpulje
(20 A-puljepar, 10  B-puljepar)

Resultat A-pulje: her

Resultat B-pulje: her

Hittil samanlagt (Dei med 8 teljande resultat): Sjå "Les mer"

Stine i BA: her - Grattis!!!

Sommarturnering - kveld 14 av 17

Terje Sæbø framleis i tet samanlagt A-pulje,

Randi Jensen framleis i tet rekruttpulje
alle i ei pulje (12 A-puljepar, 7 B-puljepar)

Resultat: her

Hittil samanlagt (Dei med 8 teljande resultat): Sjå "Les mer"

Stine i BA: her - Grattis!!!