Avansert søk


GOD PÅSKE!

Vi ønsker alle bridgevenner en riktig God Påske!

Første spillekveld etter påskeferien blir mandag 9. april. Vi spiller som vanlig på Høyskolen kl. 18:00.

feil på runde 6

 På runde 6 så er resultatet mellom Arendal 2 - Arendal 1 så er resultatet feil. 

Det er Arendal BK 2 som vant 11.35 - 8.65    Det vill si at Arendal 1 skal ha 92.19  og Arendal 2 63.79

Jeg får ikke rettet opp før 09.04.18. 

God Påske

PÅSKEFERIE

Vi holder stengt mandag 26.mars og 2.april, men ønsker alle velkommen til fortsettelsen på vårturneringen mandag 9.april kl.18:00.

Olrudpåsken - 30 år!

I år er det 30-års jubileum for denne tradisjonsrike turneringen på Scandic Ringsaker Hotel (tidligere Olrud Hotel) utenfor Hamar. Det er egentlig er en festival, med velkomstturnering fredag, parturnering i flere klasser og lagturnering som avsluttes mandag.

I "Velkomsten" var det Per-Ove Grime og Sven Aril Naas Olsen som stakk av med seieren foran Kåre Bogø-Espen C. Fasting og Johnny Hansen-Atle Sæterdal. Det deltok 30 par. 


Vinnerparet i "Velkomsten", Naas Olsen (t.v) og Grime flankerer "festivalgeneral" Finn Brandsnes

I dag fredag og i morgen spiiles parrurnering, og det deltar 38 par i mester samt 59 par i åpen klasse, totalt nesten 100 par på startstreken lar seg høre.

Etter første dag i par leder Erik Berg (Studentenes BK)-Marius Bartnes (Ringebu/Fåvang) mesterpuljen, mens Jan Roger Nøkleby (Sinsen)-Jon Henrik Tschudi (Bridgekam.) leder i åpen klasse. 

 

Dobbel vinner i KM mix

 Tina Ovenstad - Kenneth Syversen og Kristin Vigander - Helge Reisvang endte med delt seier i KM mix 2018.

Hele resultater ligger her.

 

 

Ny nyhetsartikkel

Det blir 10 bord til mandag og det er ikke mulig å etteranmelde seg.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TASTA RANDABERG BRIDGEKLUBB TIRSDAG 24. APRIL 2018 KL 1800 I KANTINA PÅ ELDRESENTERET I RANDABERG SENTRUM

Det innkalles til årsmøte i Tasta Randaberg Bridgeklubb tirsdag 24. april kl 1800 i kantina på eldresenteret i Randaberg sentrum. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Valg av person til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder. 4. Styrets beretning. 5. Regnskap. 6. Innkomne forslag. 7. Valg. Forslag til vedtak leveres skriftlig til styret v/Odd Raustein (odd.raustein@lyse.net) innen torsdag 19. april kl 1700. Styret.

UKE12

Sjekke ut mulighetene eller la være?

Her er Syd giver og ingen i faresonen. Som Nord har du denne hånden:

                               Sp A87

                               Hj A7

                               Ru 64

                               Kl DJ653

 Makker i Syd åpner med 1 ruter, 4+, og du svarer naturlig 2 kløver, 4+ og 10+ hp. Deretter hopper makker til 3 NT som viser en jevn 18-19 hp hånd. Hva gjør du videre?

 Dere har til sammen 29-30 på, men du har jo en brukbar langfarge. Vil du stoppe i simpel utgang eller går du videre, og i tilfelle hvordan?

 Pass nå valgte de fleste i Sarpsborg BK sin handycap turnering på torsdag. Bare et par meldte slem, de kom i 6 kløver. Det var Erik Lande (N)- Rolf Jacobsen (S). Er Syd optimistisk kan 4 kløver over makkers NT- utgang brukes som minst sleminvitt. Passer dette Syd dårlig (ikke god tilpasning bør 4 NT være avslag mens 4 ru,4hj og 4 sp bør vise kontroll og i hvert fall noe tilpasning. Da kan du spørre i 4 NT etter key cards.  Her er hele given:

                               Sp A87

                               Hj A7

                               Ru 64

                               Kl DJ653

Sp J10952                            sp D63

Hj J9852                               hj 1063

Ru 8                                      ru DJ1097

Kl A8                                     kl 109

                               Sp K4

                               Hj KD6

                               Ru AK532

                               Kl K42

  Her mangler bare kl A, ellers har vi A og K i de tre andre fargene. HJ D i tillegg sik\rer 12 stikk i grand og 6 kløver står jo også. Nord vil sikkert ta imot forsøk for slem om du over 3 NT melder 4 kløver. Selv kan du ikke bare melde 4 NT for du har ikke garanti for at makker i Syd har den nødvendige tilpasningen i kløver.

 

Stort sett gjenvalg i klubbene.

 Årsmøter i Gressvik BK, Torsnes BK og Fredrikstad BK ble avviklet siste to uker, og det viser seg at det drives godt, er stabil god økonomi og trolig trygg framtid. Største oppgave er arbeid med rekrutering som må intensiveres framover. Ellers var det få saker som vakte debatt, men enstemmige vedtak over hele fjøla. I styrene ble det for øvrig få rokkeringer, lederne fortsetter sitt gode arbeid og har stabilt mannskap med seg på veien videre. Øyvind Larsen i Torsnes BK nærmer seg 30 år sammenhengende som leder- ikke dårlig! Og nytt år står for døren.

 

Mer om Namyats.

 Åpning 4 kløver (= hjerterfarge) og 4 ruter (sparfarge) viser altså en god 7+ spillesterk hånd med 8-8,5 spillestikk og gjerne et ess eller konge utenom. Direkte åpning 4 hjerter og 4 spar viser på den andre side en svak forhindringsmelding men med lang, 7+ farge, men uten særlig store defensive (motspills-) verdier.

 Svarhånden innretter seg etter dette, med moderate verdier blir 4 kløver og 4 ruter rettet til vist farge, 4 hj eller 4 sp, altså en sign off. Man ønsker ikke å komme høyere (i hvert fall foreløpig). Tilsvarende er pass på åpning 4 hj og 4 sp en sign off, men her kan selvsagt svarhånden ha ganske gode verdier men uten at slemforsøk er aktuelt.

 Metoder for slem- sjekk:

1: Etter åpning på 4- trinnet etter disse normene er 4 NT simpelthen Blackwood, best er det å anvende 5-ess.

Metode 2: På åpning 4 kl/4 ru som etter avtale bare kan ha en 3+ sidefarge uten hold og relefarge fra svarhånden spør hvilken det er. Åpner viser hvilken, f.eks. etter 4 kløver- 4 ru vil svar 4 sp vise tapere i spar, 5 kl tapere i kløver og 5 ruter tapere i ruter. 4 hjerter viser at åpner ikke har noen farge med tre direkte tapere.

 Metode 3: En annen metode etter sterk åpning 4 kl/ 4 ruter er at svarhånden sitt bud viser, ikke spør om, Key-cards, trumf K og vanlige ess med svarsystem som etter 5-ess Blackwood. 1 trinn betyr 0 eller 3 , 2- 5. trinn viser 2 key- cards med to tapere i meldt farge og 5 i trumf fargen viser at man ikke har noen farge med to raske tapere. Dermed har åpner full oversikt over taper, antall og bestemmer hvor høyt det bør meldes.

 

Gjør det umulige mulig!

 Av og til erfarer man spill med ekstremt dårlig sits imot. Men likevel kan man kanskje klare å overvinne problemene, det gjelder ofte å bruke fantasien til hjelp.

 Tormod Eriksen og makker Eva hadde et fint eksempel fra Gressvik BK på mandag på en slik situasjon. Vest giver og i ugunstig sone.

                               Sp 9654

                               Hj KD10872

                               Ru D

                               Kl 75

Sp J10                                   sp K872

Hj 53                                     hj AJ964

Ru K1063                             ru A2

Kl AJ982                               kl K3

                               Sp AD3

                               Hj -

                               Ru J98754

                               Kl D1064

Eva /Vest) passet og det samme valgte Nord (svake 2 hjerter aktuell, men 4- kort spar i sidefarge er «tabu») mens Tormod åpnet naturlig med 1 hjerter. Med fin fordeling men svak langfarge og ikke stor defensiv spillestyrke gikk Syd innpå med 2 ruter. Det gikk så pass rundt til Øst igjen, og han kunne doblet. De bruker negative doblinger og da kunne jo Eva sitte bak innmelder med god ruter men uten mulighet for direkte betedobling. Men Eriksen tok forsiktig linje og gjenmeldte 2 hjerter.Syd burde vel passet men meldte 3 ruter (hvorfor ikke 3 kløver, jo det ville vise sterk hånd) og Vest som jo er ganske honørsterk meldte 3 hjerter (makker har i lang nok farge) som ble siste bud.

 Kløver ut til 8-eren som holt og spar knekt fikk seile til damen i Syd. Nok en kløver slapp Eriksen til kongen og spilte spar 7, Syd la merkelig nok lavt og dermed vant 10-eren stikket. Nå ble trumf spilt til liten og 9-er. Syd var renons, et lite sjokk med 6-0 imot, men tross alt på rett side.  Spar 8 gikk til ess, stjeling og Nord som hadde liten spar. Kl A kom så, Nord benyttet anledningen til å sake ru D og Tormod sakte også ruter. Ny kløver med stjeling av Nord og overstjeling før sp K vant neste stikk. Ru K kunne så stjeles av Nord som også fikk beholde for hj K. Oppspill fra hj D10 ga Eriksen de to siste stikkene for hj AJ. 9 stikk og topp.

 

Glimt fra klubbene denne uka.

På Gressvik mandag var spill 9 litt spesielt med majorutgang begge veier. N og Ø-V.

                               Sp KDJ4

                               Hj 4

                               Ru K43

                               Kl AD1098

Sp 109863                           sp -

Hj KDJ95                              hj A108732

Ru 5                                      ru A108

Kl 62                                      kl 7543

                               Sp A752

                               Hj 6

                               Ru DJ8762

                               Kl KJ

 Med start 1 kl- 1 hj

 Dobl= 4 (kort i spar)- 3 hj vil begge sider nå utgang. 4 hj vinnes med 11 stikk men i 4 spar skaper nok 5-0 imot en del problem og skrivebords motspillet ruter til A og ny ruter til stjeling med hj til A og nok en stjeling senker jo kontrakten. Har Ø-V først tatt stikk i hjerter vil stjeling på Vest sin hånd gjøre at 4 spar spilles hjem. 3 par vant 4 spar med 10 mens Morten Adamsen- Morten Olsen kunne kose seg med 5 hjerter doblet med 11 stikk.

 

 På Kornmagasinet, Skjærhalden, tikker bridgeaktiviteten videre onsdags kveldene. Denne uke var det 5 bord til start, men flere spillere er tilgjengelige og kommer nok for dyst.

 Hjemme igjen fra opphold i Strømstad var PerLorentzen på plass med Jan P. Johannesen som makker. Det gikk supert med seier om enn knapt, for Tore Trondsen- Jan Erik Holm var bare poenget bak i mål. Men her, i spill 15 der Syd er giver i ugunstig, fikk de delt topp. Ikke enkelt å finne ut alt, men meld friskt, det lønner seg.

                               Sp 5

                               Hj AJ82

                               Ru K7

                               Kl A109874

Sp KD8                                 sp 96432

Hj K9764                              hj D53

Ru 65432                             ru DJ109

Kl -                                         kl 3

                               Sp AJ107

                               Hj 10

                               Ru A8

                               Kl KDJ632

  Jeg åpnet med 1 kløver, Bjørn Brovold gikk innpå med 1 hjerter og Geir Næss hoppet til 2 NT, kanskje litt tamt og sparholdet er jo tynt. Etter pass fra Tormod Eriksen valgte jeg å avslutte med 6 kløver, og det passet jo, for 13 stikk er bare å legge ned. Men hvordan melde seg opp til storeslem? De to singeltonene i major vi har er jo helt essensielle.

 

Melder man ikke korrekt etter boka kan mye skje. To eksempler fra Pensjonistbridgen torsdag formiddag. Her Ø giver i ugunstig sone.

Sp K97                                  sp ADJ863

Hj J73                                   hj D8

Ru 54                                    ru A962

Kl KJ1085                             kl 2

 Åpning 1 spar med pass fra Syd og fra Vest. Vest har jo ganske gode kort og mer enn nok for å støtte til 2 spar. Men nå kunne Nord balansere med 2 hjerter, Øst gjenmeldte sin sparfarge og Syd som hadde gode kort meldte 3 hjerter. Vest innså nå at hans hånd var bra nok til 3 spar og det gikk pass rundt til Syd som valgte å melde 4 hjerter. 4 spar fra Vest ble behørlig doblet.

 Hj A og hj K fra Syd tok de to første stikkene og hvordan bete? Jo trumf i 3. var tingen og 9-eren holt med cash av hj J for sak av taperen i kløver Ruter til dukk men så kom kløver fra Syd og betesjansen var solert. Nord hadde kl AD på topp men fikk ikke stikk der. Derimot ville ny trumf betet! Med spill av kløver fikk Øst stjålet to rutere i bordet. Syd hadde 2-4-3-4 i fordeling.

 

 Dette meldingsforløpet virket ikke å være korrekt. S giver i gunstig sone.

V

N

Ø

S

 

 

 

2 ru (sv2)

p

3 kl

3 hj

4 ru

dobl

P,r,

 

 

Nord sitt første bud i kløver er selvsagt for spill men Syd holdt på sin egen farge likevel.

                               Sp  KD6

                               Hj 94

                               Ru J

                               Kl AK109764

Sp A85                                 sp 109432

Hj -                                         hj KDJ10762

Ru D942                               ru 8

Kl DJ8532                            kl -

                               Sp J7

                               Hj A853

                               Ru AK107653

                               Kl -

  Sp A ut fra Johnny Bråthen og mer spar så bordet kom inn. Kl A men Hellen Ødegaard kunne stjele med ru 8 som ga Johnny trumfhøyning. Syd kunne ikke få parkert sine tapere i hjerter og gikk to bet.

 Åpningen var feil, Syd har gode kort og 1 ruter er rett. 2 ruter viser ca 7-11 og 6 korts farge men uten major sidefarge er hovedregelen.

 

Gressvik BK 19/3. 12 par, M= 0

1.Tor Martinsen- Jan P. Johannesen +28

2.Eva og Tormod Eriksen +18

3.Astrid og Hans Lindberg +12

   Monika Bråten- Geir Næss +12

5.Anita Skaldebø- Ronny Blakkestad +5

6.Bjørn Brovold- Hans Petter Brynildsen +4

 

Torsnes BK 19/3. 15 par, M= 0

1.Frode Johnsen- Flemming Johnsen + 39,3

2.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +36,4

3.Knut Lerfald- Svein Åstrøm +31,1

   Hildur Rostad- Ingunn Rostad +31,1

5.Kirsten Langseth- Thor Kjennbakken +21,4

6.Øyvind Larsen- Arild Pettersen +6,4

7.May Liss Lian- Knut Molander +5,4

  Arne Aarø- Tor Olsen +5,4

 

Fredrikstad BK 20/3. 22 par, M= 0

1.Arne Jordestedt- Flemming Johnsen +60

   Magnar Andersen- Jon Jahnsen +60

3.Atle Evensen- Arild Simensen +47

4.Tom Gjøs- Magnus Larssen +42

5.Anders Fugleneb- Ove Gundersen +40

6.May Liss Lian- Knut Molander +37

7.Arne Marthinussen- Fred Hansen +28

8.August Olason- Johan Wedeen +20

9.Cato Saxgård- Jon Martin Tøsse +18

10.Thor Kjennbakken- Torfinn Wilhelmsen +16

11.Hildur Rostad- Frode Rostad +9

12.Sverre Johnsen- Jan P. Johannesen +8

 

Hvaler BK 21/3. 10 par, M= 0

1.Jan P. Johannesen- Per Lorentzen +25

2.Tore Trondsen- Jan Erik Holm +24

3.Tormod Eriksen- Bjørn Brovold +11

4.Morten Andresen- Kai Karlsen +9

5.Roar Sørensen- Frank Hultman +4

6.Linda Toresdatter- Kjell Fagerli +2

 

Pensjonistbridge 22/3. 16 par, M= 154

1.Hildur Rostad- Hanne Rostad 181

  Grete Simonsen- Geir Næss 181

3.Reidun Hox- Turid Nordby  180

4.Ingegerd Spillum- Erik Svendsen 174

5.Siggen Holden- Kari Gudmundsen 170

6.Arnt Jørgen Løfblad- Tore Farbrot 167

7.Reidun og Jens Henrik Utne 162

8. Jan Torjusen- Per Baardsen 161

9.Hilmar Frønningen- Knut Klever 158

 

Klubb 44 den 22/3. 9 par, M= 72

1.Egil Gundrosen- Roald Adamsen 90

2.Anne Lise og Ragnar Amundsen 84

3.Tone Nordstrøm- Jan Heimdal 82

4.Per Nordmark- Walther Adamsen 73

 

Sarpsborg BK 22/3. Handycapturn., 28 par, M= 0

1.Tore Coward- Thorleif Thalberg +97,3

2.Jan Talberg- Ivar Rotefoss +81,5

3.Tormod Eriksen- Jan P. Johannesen +59,4

4.Thor Helle- Øystein Borgaas +44,3

5.Arild Olsen- Håkon Ingul +40,6

6.Grethe Brandstorp- Arild Lysaker +8

7.Monika Bråten- Vidar Kvigne +38,3

8.Jan Thore Karlsen- Kjell Aadahl +34,5

9.Hanne Høgmo- Øystein Loe +32,6

10.Kirsten Langseth- May Liss Lian +22,8

11.Jørn Fjæstad- Gunnar Pettersen +16,4

12.Jon Jahnsen- Tore Farbrot +6,5

Parvinnere på Olrud

Olrudpåskens parturnering ble avsluttet søndag. Vinnere i mesterpuljen ble Lars Arthur Johansen og Tor Eivind Grude (Rognan/Sømna) foran Sam Inge Høyland-Helge Hantveit (Topbridge/Bergen Ak.), med Erik Berg-Marius Bartnes (Studentenes/Ringebu/Fåvang) på 3.plass.

Lars Arthur og Tor Evind vant mesterpujen.

Resultater for mesterpuljen finner du her.

I Åpen pulje vant Kent André Lieng og John Ivar Seiersten (Branbu). Resultater for den puljen finner du her. 

Brandbu-paret Lieng-Seieresten tok seg av par i åpen klasse

Flott innsats av ungdommene Magnus Sætre og Christian Fredrik Johnsen (Lyngseidet/Målselv) som ble nr. 5 i Åpen klasse!

I skrivende stund pågår lagturneringen som avsluttes mandag. Der har et lag med 3 x Eide samt Kippe og Lomsdalen tatt ledelsen.

Vi tar med et spill fra parturneringen hvor meldesystemet og valg av meldinger var avgjørende for å komme frem til toppkontrakten.

Ø/V har storeslem i hjerter på åttekorts tilpasning, men ikke i kløver hvor de har ni kort til sammen! Det er selvsagt fordi kløveren sitter uvanlig, 4-0, og de som klarte å finne 7 kløver var sannelig uheldige. Men det er kanskje lettere å finne frem til storeslem med styring hvis hjerter blir trumffargen i meldingene?

La oss si øst åpner med 1NT. Hvis ikke syd finner tiden inne til en veldig sprek innmelding (for eks. 2 kløver som begge major) får Ø/V melde i fred. Og N/S er i ugunstig, så syd passer nok nesten over alt. Da kan vest sleminvitere med kløverfargen. Men det blir vanskelig å finne ut at makker har så perfekte kort med ingenting bortkastet i hjerter, så de ender nok kun i 6 kløver - heldig, da storeslem er glimrende når en ser bare på Ø/V sine kort.

Hvis derimot vest undersøker om makkeren har femkorts hjerter kan det kanske gå an å finne 7 hjerter?

La oss si vest starter med 3 kløver som Puppet Stayman (ingen dum konvensjon også over 1NT for å finne 5-3 tilpasning i majorfarge), eller har en annen måte å finne ut om grandåpneren har femkorts major. Hvis åpneren ikke har fem hjerter kan saktens vest sleminvitere med kløveren i neste runde. Her viser imidlertid øst femkorts hjerter. Da bør vel et hopp fra 3 hjerter til 4 spar kanskje være Exclusion Blackwood? Skjer det finner vest først ut at øst har AK og ruter ess (tre Key-Cards, spar ess teller ikke med siden 4 spar altså er Exclusion). Så kan vest spørre om hjerter dame og får til svar at det har øst, og vest kan melde storeslemmen i hjerter.

Dette er nok et idealmeldingsforløp, og få fikk til noen sekvens som det her. Men to par meldte seg opp i 7 kløver og fikk de dårlige nyhetene. Ett par fortjente bunnen de fikk da de var i 6 grand helt uten sparstopper! Resten av feltet bortsett fra ett par fordelte seg mellom 6 kløver med tolv stikk og 6 hjerter med tretten, og det eneste paret som meldte og vant 7 hjerter var Lisbeth Aulid Eide og Kjetil Byrkjeland.   

I Åpen klasse var det tre par som fant frem til 7 hjerter! Det var Knut og Anne Marie Pettersen, Reidun Margrethe Hansen og Håvard Moe og de allerede nevnte juniorparet Magnus Sætre og Christian Fredrik Johnsen. 

Hvis du har lyst til å studere Exclusion Key Card Blackwood nærmere kan du for eksempel lese denne artikkelen.