Advanced search


Appell- og autorisasjon

NBF Oslos Appell- og autorisasjonsutvalg er et stående utvalg bestående av kretsens mest erfarne turneringsledere. Utvalget er kretsens høyeste myndighet når det gjelder bridge-tvister, og utvalget kurser nye turneringsledere, tar dem opp til eksamen og autoriserer kretsautoriserte turneringsledere.

Styret

Arkiv for styremøtereferater.

Rekruttering

Rekruttering i NBF Hedmark og Oppland

 

Kretsens rolle i denne sammenheng er å formidle informasjon fra forbundet, samt å motivere klubbene til å holde kurs. Kretsen kan også bidra økonomisk til nybegynnerkurs. 

Lars Eide er rekrutteringsansvarlig i kretsen, og i tillegg til å holde kurs selv har han kunnet bidra med råd og dåd dersom klubbene skulle trenge det. Men det er klubbene som arrangerer nybegynnerkursene. 

Mange klubber i kretsen har i en årrekke avholdt nybegynnerkurs (og videregåpendekurs), bl.a. Stange BK, Eidskog BK og Lillehammer BK.
Noen klubber har hatt enkeltkurs de siste årene, f.eks. BK Hein og Brufoss BK.

I 2011/2012 vil forbundet satse spesielt på å få bridge som valgfag i ungdomsskolen og få til kurs på folkehøgskoler. 
LES MER om rekruttering på forbundets hjemmeside (under menyen "Lær bridge").

Historikk

Kretsen har som et mål å være et oppslagsverk for våre medlemmer og håper at med deres hjelp at vi får samlet all ønsket historikk før sammenslåingen i 1999. For våre nye medlemmer kan vi da informere at NBF Hedmark og Oppland bestod av fire selvstendige kretser før sammenslåingen (Glåmdal, Hedmarken, Oppland og Valdres).