NM for klubblag 2018

I skrivende stund er 220 lag påmeldt.
Påmeldingsfristen utløper ved midnatt tirsdag kveld (10. oktober).

NM for klubblag 2018

Påmeldte lag med spillere viser alle påmeldte lag i alfabetisk rekkefølge (klubbnavn) med navn på alle påmeldte spillere. Man kan senere etteranmelde nye spillere på et lag, forutsatt at de ikke har spilt på noe annet lag i tidligere runder.

Askeladdenlag viser alle lag sortert etter den spilleren med lavest antall mesterpoeng på hvert lag. Lag med minst én spiller med mindre enn 3 MP (ikke kløvernål) konkurrerer om Askeladdprisen.

Lag med minst én spiller som aldri har deltatt i NM for klubblag tidligere konkurrerer også om Askeladdprisen. Der har vi ikke oversikt, og trenger beskjed fra deltakende lag som oppfyller dette kriteriet.

Påmeldingsfristen utløper ved midnatt tirsdag kveld (10. oktober).
Hvis du ikke finner ditt lag i oversikten er det fortsatt tid til å melde seg på - gå til påmeldingssiden (krever innlogging - får du ikke logga deg inn, kan du melde på et lag ved å sende e-post til harald.berre.skjaran@bridge.no.