Medlemsregistrering 2017

Som varslet til alle klubbledere og kasserer i nyhetsbrev i november er det nå på tide å kreve inn medlemskontingent for 2017. 

Medlemsregistrering 2017

Alle klubber bør oppdatere sitt medlemsregister i Klubbadministrasjonen (manglende passord fås hos NBF) innen 10. januar 2017, da faktureringsgrunnlag tas ut kort tid etter det. Som tidligere kreves både forbunds- og kretskontingent inn sentralt. Kretskontingenten tilbakeføres så til kretsene.

Medlemmer med medlemsnummer lavere enn 42846 kan ikke lenger være I-medlem i 2017. Klubbene kan selv endre status til i Klubbadministrasjon, men vi vil uansett gjøre dette sentralt. Pass på å kreve inn standard medlemskontinget for disse.

Mer info om dette finnes i Håndboka.

Nyhetsbrevet som ble sendt til klubbledere og kasserer i november: