Fokus på DIN krets?

To kretser vil få et 2-dagers besøk av NBFs administrasjon i sesongen 2017/18. Vi lager program sammen, og velger det som er mest relevant for lokale forhold. Alle kretsledere har fått e-post med tilbudet.

Fokus på DIN krets?

Vi tilbyr opplæring/workshop innen følgende områder:

  • Turneringsledelse – hva bør vi vite om de nye lovene for turneringsbridge?
  • Ruter – nybegynner, poengserie og andre mer avanserte klubbturneringer, lagkamp. Handikap.
  • Rekruttering og opplæring (inkl kurs på en skole/bedrift e.l.)
  • Klubbutvikling
  • Hjemmeside, klubbadministrasjonsverktøy
Tilbudet er gratis*. Kretsens ansvar blir å lage program (i samarbeid med NBFs administrasjon), invitere folk og ordne lokale + servering. 

Vi ser fram til fruktbare kretsbesøk til høsten/vinteren/våren.

*Med unntak av bridgelærerutdanningen, der vi må kjøpe foredragsholder fri fra jobb. Da er det en egenandel på kr 2000,-.