Kontingentsatser

Medlemskontingentsatser NBF 2018

Klubb:  kr       1.100,00 pr. klubb
Standard:  kr       240,00 pr. spiller
Junior:  kr       100,00 pr. spiller
I-medlem:  kr       100,00 pr. spiller
     
Årslisens kr 550,00 pr. spiller

Årslisens er obligatorisk for deltakere i 1. og 2. divisjon i SM, samt deltakerne i finalen i NM for klubblag og NM par.
Juniorer og I-medlemmer er fritatt for lisens.