Letter du?

I helgen gikk Brighton-turneringens parturnering av stabelen i England (flyttet til Eastbourne i år). Det var ikke mange norske som deltok denne gangen, beste norske ble Rune Hauge sammen med en makker fra Guernsey på en fin 7 plass av 269 startende par. Kommende helg er det lagturneringen, kanskje er det flere norske som stiller da.

Spillet som ble mest diskutert etter turneringen var nok et spille hvor Nord hadde fått utlevert følgende hånd:

Kxx
Ax
AQJxxxx
9

Makker åpner i 1 kløver og nestemann melder inn 1 spar. Du melder nå av ruterfargen din etter de metoder du og makker har avtalt før nestemann hopper til 3 spar. Makker støtter nå til 4 ruter og nestemann melder 4 spar. Du bruker blackwood og makker hopper til 6 ruter.

Meldingsforløp så langt:

1C – (1S) – 2D – (3S)
4D – (4S) – 4NT- (P)
6D

Makker sitt hopp til 6 ruter viser 2 ess (av 5) og renons i høyereliggende farge. Du vet nå at makker har ruter konge og kløver ess og er renons i spar.

Telle stikk: 7 ruter, 1 hjerter, 1 kløver, 3 sparstjelinger i bordet = 12

Makker har mer enn 7HP (ruter konge og kløver ess) for åpningen sin, er det en konge er det 13 stikk å hente. Enig så langt?

Makker er renons i spar, hva er den mest sannsynlige fordelingen? 0445, 0(34)6? Kanskje er det mulig å sette opp et kløverstikk selv om makker ikke har en konge? Makker kan jo også ha QJ i hjerter, da kan det stå på en kutt.

Hvis makker har -, kxx(x),kxxx,Axxxx(x) eller -, xxx(x), Kxxxx, AKxxx(x) er det 13 enkle stikk. Hvis makker ikke har en konge men -, qjxx, Kxxx, Axxxx eler -, xxxx, Kxxx, AQ(j)xx(x) står det på en kutt eller å treffe kløverfargen.

Alle disse hendene er minimum for makker sin åpning, så det kan jo være mer der.

Enig så langt? Letter du?

---------

Stopp en halv! Hvis makker har noen av de overnevnte hendene ville vel makker meldt 4 spar i stedet for 4 ruter. Hvorfor meldte ikke makker 4 spar?

Du kan være nesten helt sikker på at makker har 0436-fordeling (eller veldig dårlige honnører), ellers ville 4 spar blitt meldt i stedet for 4 ruter.

Det mest vanlige utspillet mot storeslem er en trumf, så du kan ikke telle 3 sparstjelinger i bordet.

Telle stikk: 7 ruter, 1 hjerter, 1 kløver, 2 sparstjelinger = 11.

 

Makker har mer enn 7HP for sin åpning så sjansen for at 6eren som vi når har meldt står skulle være gode, men det er altfor mye å forvente hos makker til at 7 bør meldes.

------

Makker hadde: -, j10xx, Kxx, AQJ8xx

7 står på å velge rett i kløver etter sparutspill, med trumf ut står kontrakten (den satt 2-1).

Kløver kongen satt bak (som forventet), men den satt dobbel (10xxx hos han som hadde sperret med 3 spar), så oddsen er vel med å spille på Kxx(x) bak bordet.

Lurt!

Her er et spill jeg synes var veldig lærerikt og interessant.
(Jeg har forandret det litt for å unngå evt copy right problemer og gjenkjennelse for dem som har sett spillet før).

Spillet er fra en lagkamp mellom to meget rutinerte lag.

Kontrakten var 6 hjerter etter at Øst hadde foreslått 6 ruter som alternativ kontrakt.
Ved begge bord hadde Øst vist at han var kort i spar, hadde 4 hjerter med lang ruterfarge. Syd spillerne hadde doblet sparmelding for å vise utspill. Begge Nord spillerne valgte likevel å spille ut ruter 8.

 

Kontrakt: 6 hjerter

Nord Utspill: ruter 8

 

 

Vest

 

Øst

J1095

 

-

A10965

 

K874

9

 

AQJ107543

AQ2

 

6

 

Syd

 

 

Hvis hjerteren sitter 2-2 står kontrakten (Vi ser bort fra 4-0).
Hvordan ville du spilt den hvis hjerteren sitter 3-1 og du har en taper i den fargen?

Den ene spilleføreren gikk bet mens den andre spilte den hjem. Jeg må innrømme at det er veldig sannsynlig at jeg hadde valgt spilleføringen som gikk bet ved bordet, selv om den andre gir bedre odds.

 

-----------------

 

Begge spilleførerne regnet med at utspillet var en singleton og gikk opp på esset i stikk 1.

Den første spilte AK i trumf, Nord hadde QJx, før han spilte ruter dame fra bordet og kastet en taper når den ikke ble dekket. 1 bet da Nord hadde:

8765
QJ2
K8
K1084

Ved det andre bordet trumfet spillefører en ruter med hjerter 9 i stikk 2. Hvis Nord hadde trumfet over var det kun hvis Nord hadde singel ruter og singel trumfhonnør at han kunne gå bet.

Det mest imponerende var likevel utspillet! et meget godt utspill, synes jeg. Når Øst har foreslått å spille 6 ruter og Vest har tatt det ut i 6 hjerter så sitter nok ruterfargen noe slikt som her. Ingen tar ruterkutten i stikk 1 her (dersom ikke spillefører er renons), mens senere i spillet kan det være den kutten som gir best sjanse for hjemgang.

Slem

Lag Høyland vant mot lag Hauge i 8-dels finalen mye takket være meget god slemstatestikk. Her representert ved 7 ruter meldt av Magne Eide og Sven Olai Høyland:

 

Kommentatorene mente at det var noe tilfeldig/heldig at de manglet spar konge i stedet for ruter konge (og dermed kan man melde  7 ruter, men ikke spar).

Jeg tror ikke det, jeg tror at hvis Sven Olai hadde hatt spar konge i stedet for ruterkonge så hadde han vist sparfargen. Nå var det så stor forskjell på fargekvaliteten at det var lite sannsynlig at de skulle spille slem i spar hvis makker ikke hadde 4 korts støtte (over en evt 3NT fra makker kan han melde 4 spar som viser 6-4 (5 dårlige) i ruter og spar).

Godt meldt, gutter!

Resultatliste 8-dels finale finner du her

Klarer du denne?

Lag Zimmerman med Geir Helgemo og Tor Helness tapte finalen i Spingold. Jeg synes likevel det var fint å se at laget tok seg helt til finalen etter at laget vel var noe redusert etter at Fantoni-Nunes , som ble dømt for juks, ikke lenger er på laget.

Geir og Tor viste sin klasse i mange spill, men måtte denne gang ta til takke med 2. plass.

Her er et spill hvor Tor viser at han kan sine saker:

 

Når man har kommet i en hardmeldt utgang må fokus være å prøve å spille den hjem, noe Tor klarte fint.

Hvordan vil du planlegge spilleføringen med spar 10 ut (Russinow), som går til 4-2-Q?

Hvis du spiller trumf følger begge første gang, mens nord kaster en hjerter andre gang.
Hvis du spiller spar følger syd med knekten andre gang.
Hvis du spiller hjerter vinner syd med damen.

Her bør du stoppe å lese hvis du vil prøve deg på spillet…..

 

----------

Tor vant første stikket med spar dame, han spilte en ny spar og lot Syd vinne stikket med knekten, Nord fulgte med 6eren.

Alt tyder på at Nord har hjerter ess. Syd hadde nok spilt ut hjerter hvis han hadde AK i fargen. Dersom syd har kløver konge og nord knekten, så den fargen er fryst (motparten kan ikke spille kløver uten å løse fargen for deg).

Syd fortsatte med hjerter konge og deretter hjerter til esset som Tor trumfet. Han la nå ned ruter ess før han spilte en ruter til damen i bordet til denne posisjonen:

Tor spilte nå spar konge som felte 9eren. Spar 8 var nå avkast for kløvertaperen. Meget pent Tor!

Legg merke til at spar konge også er riktig kort når det er syd som har 4 spar. Han kan da ta resten av ruterstikkene. Syd kan ikke holde kløver konge dobbel og spar 9 i sluttposisjonen, da han kun skal ha 2 kort igjen etter ruterne.