Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Spillesterk hånd

Christian Fredrik Johnsen (13) fra Bardufoss var en av spillerne på Norges lag som ble nummer fem i U16-klassen. I siste halvdel av mesterskapet har han gått inn på Norges U21-lag sammen med Marius D. Austad (14) fra Flekkefjord, som også var med på U16-laget.

I runde 23 møtte møtte Norge U21 et av topplagene Israel, og Christian Fredrik og Marius spilte sammen i åpent rom.

Kampens tiende og siste spill bød på følgende vifte for Christian Fredrik i vest. Hva ville du meldt på vests kort etter den aktuelle innledninga?

 
Du har ikke mer enn 11 honnørpoeng, men hånda er likevel veldig spillesterk. Makker lover minst 4-korts hjerterstøtte med 3 hjerter. Dermed vet vi om minst 9-korts tilpasning.

Når man har funnet tilpasning er det fornuftig å telle tapere. Christian Fredrik så ned på singel ruter ess, og kunne dermed konstatere at det ikke var noen rutertapere. Siden makker ikke støttet sparen i første melderunde har han ikke mer enn to spar. Da er det maksimalt en spartaper.

I kløver og hjerter er det til sammen fire tapere på vests hånd, men det er ikke usannsynlig at øst kan dekke opp for to av disse. Christian Fredrik så stort potensial i kortene og ville ikke risikere å gå glipp av utgangsbonus. Han høynet ganske så momentant til 4 hjerter.

Nord spilte ut ruter konge, og Christian Fredrik fikk se følgende blindemann før han måtte legge en plan:


Det er en mulig plan å godspille sparen. Men man trenger ikke gjøre seg avhengig av at begge majorfargene oppfører seg når man har såpass god trumf og det finnes en mulighet for å spille på krysstjeling. Her kunne det stjeles ruter på hånda og spar i bordet.

Med dette målet for øyet vant Christian Fredrik første stikk med ruter ess på hånda før spar ess og ny spar fulgte. Syd kom inn på spar konge og returnerte en ruter. Christian Fredrik stjal på hånda, og nord fulgte med en liten ruter.

Inne på hånda spilte Christian Fredrik en spar til stjeling med esset. Syd kastet en kløver. En tredje runde ruter ble spilt fra blindemann. Da syd fulgte lavt tok spillefører en liten tenkepause. Han konkluderte med at de virket trygt å stjele lavt siden nord hadde spilt ut ruter konge og deretter fulgt med en liten i neste ruterrunde.

Som forventet gikk dette bra. Nord fulgte med ruter dame. Christian Fredrik hadde nå tatt 5 stikk og vi var kommet til følgende posisjon:


Med to høye trumf i bordet og tre høye trumf på hånda var det nå en sikker vei til 10 stikk. To spar kunne stjeles i bordet og så måtte man dessuten få tre trumfstikk på hånda.

En spar til stjeling med kongen fulgte før en ruter ble stjålet på hånda. Da Christian Fredrik spilte sin siste spar fra hånda la nord i en trumf før blindemann vant stikket med hjerter 10.

Da den stående ruter 10 ble spilt fra bordet kastet syd en kløver, og Christian Fredrik kunne gjøre det samme. Nord hadde ikke flere trumf igjen, og dermed ble Christian Fredrik belønnet med et overstikk. Hele spillet så slik ut:


Da kontrakten var den samme med 10 stikk på det andre bordet ble det 1 IMP til Norge etter gode vurderinger i meldingsforløp og spilleføring.

Israel vant for øvrig kampen 12,83 – 7,17 (15-7 i IMP). Det må sies å være et akseptabelt resultat for det norske laget mot en motstander som er med for fullt i gullkampen.


Christian Fredrik Johnsen (13) både meldte og spilte godt i kampen mot Israels U21-lag.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.