Flaks og uflaks - eller: Sånn går no dagan...

Når det går dårlig i en bridgeturnering skjer det ofte at det klages på dårlig gli.

«Uflaks. Motparten gjør for mye riktig mot oss.» osv. osv.

Det kan selvsagt være sånn, men at det fortsetter å gå dårlig skyldes like ofte at når motparten gjør mange riktige ting så blir vi frustrerte og avgir unøyaktige meldinger, foretar unøyaktige spilleføringer og motspill, eller gjør direkte feil som på en måte glemmes litt. Vi har jo sånn uflaks, liksom.

Det er umåtelig viktig å holde stimen oppe i de periodene hvor draget ikke er på plass. Får man tak i de poengene som er der også i de periodene man sliter med å spille over middels så kommer som oftest draget etter hvert. Og da, etter en del runder med litt flaks og bra spilling kan det hende man er på plass for å kjempe om en god plassering likevel. Flaks og uflaks jevner seg normalt ut.

Under en av turneringene jeg spilte i Australia forleden klaget makker mye på at motparten var så veldig aktuelle, og det hadde hun for så vidt rett i. Men det var bare halve sannheten. Ved å gjennomgå spillene nå etterpå fant jeg at vi også hadde griseflaks i flere spill. 

Du skal snart få se eksempler på både flaks og uflaks, i spill hvor mange IMP stod på spill.

Det ble spilt korte kamper (14 spill) så ett katastrofespill - om man da kan bruke katastrofe-ordet i forbindelse med bridge – kan nesten ødelegge kampen hvis resten av spillene er ganske flate. Sannheten er dog at selv om man taper 14 eller 17 IMP i et spill så kan godt kampen jevnes ut uten å få inn noen stor sving, om man er nøyaktige i småspill og scorer et par-tre 5-6 IMP’ere underveis. Det kommer ofte noen små gavepakker her og der, spill hvor motparten gir en liten lillefinger i delkontrakt som skulle gått bet. Man må bra grabbe det til seg. Men her noen eksempler på flaks og uflaks i store, kostbare spill.

I dette spillet fikk vi en i fleisen i kampens aller første spill (Vi satt Ø/V. Ta nords kort):


Hva ville du meldt etter pass fra vest og du åpnet med en 15-17 grand, så 4 spar fra øst og 5 kløver fra din makker?

Du har riktignok maksimum, og det er ikke vanskelig å se for seg hender hvor det kan stå 6 kløver, eller hvor det er gode muligheter for det. Men det finnes også en hel rekke hender makker kan ha kort hvor slem er helt håpløst. Han er tross alt presset av østs sperremelding. Det klokeste er nok å passe, men ved bordet brukte nord bare sekunder på å løfte til slem.

Det var for så vidt blink selv om slem ikke var nedlegg:Nord var heldig med at syd hadde A-K i ruter, og singel spar, men likevel avhang slemmen av at kløver konge satt riktig.

Slemsving ble notert da nord hadde gitt opp over 5 kløver (samme start på meldingsforløpet) ved det andre bordet.

Hvis syd hadde hatt andre, men litt bedre kort med hensyn til honnørpoeng, for eksempel K-J sjette i kløver og A-Q-J i ruter, og vest satt med ruter konge i stedet for kløver konge ville det blitt en enkel bet og en sving på flereogtyve IMP.

Her er en kanskje enda mer ekstrem sving som ble avgjort mest av åpnerens vurdering av sine kort (Vi satt fortsatt Ø/V, men du kan prøve deg som nord):


Vest passer og det er din tur. Det er gunstig sone, og noen liker å sperremelde på tre-trinnet med bra sekskorts farge i sånne soneforhold. Ville du klinket til med 3 kløver?

Jeg har sansen for det. Det kan dog med den stilen bli litt problemer fordi intervallet fra en minimums tre-åpning til en maksimums tre-åpning kan bli veldig stort, for hva gjør man med A-K-J syvende og lignende? Hvis du har den spreke stilen og åpner med 3 kløver når du har slike kort som i diagrammet så føles det feil å åpne med 3 kløver med en så dramatisk mye bedre hånd da makker ikke har peiling på hva han skal gjøre. Og du kan ikke godt åpne med 4 kløver heller med den gode utgaven, for da kan vi ha passert vår beste kontrakt som kan være 3 grand.

I noen makkerpar spiller jeg med 3 grandåpning i gunstig sone som en svært god 3 kløveråpning i stedet for standard «gambling», gående farge. Dvs. vi gjør i gunstig sone de gode sperrehendene om til en 4 kløveråpning som tar med seg muligheten for at 3 grand er riktig stoppested. Det eliminerer i alle fall noe av ulempen med den spreke sperrestilen, og vi får satt veldig press på motparten både med en svært svak sperrehånd og med en god hånd og syv-korts farge.

Unge spillere åpner ofte på tre-trinnet med svært tynne hender. Mot oss var det imidlertid en svært gammel dame som satt nord, men hun la 3 kløver på bordet uten å tenke seg særlig om! Makkeren som så ut som tvillingsøstra hennes løftet til 6 kløver, også den meldingen kom uten særlig betenkning.

Slik så spillet ut:


6 kløver var en bra kontrakt, to sjanser. Selv om kløver konge ikke satt i saks ble det enkelt tolv stikk da sparfargen var gående og ga tre ruteravkast.

Hva som hendte ved det andre bordet?

Min lagkamerat på nords plass passet i andre hånd, greit nok hvis det er parets stil. Det gikk pass fra øst og åpning med 1 spar fra syd. Nå synes jeg nord gjorde feil da han passet pga. at han satt med kun 5hp. Med en brukbar sekskorts farge og 5 hp bør man svare over en 1-åpning, og her er eneste mulighet 1 grand. Da kommer de seg i utgang, men kanskje ikke i slem, og spillet blir tapt stort uansett. Delkontrakt, sogar 1-melding ved det ene bordet og slem ved det andre, og da N/S vant tolv stikk i 1 spar ble det +230 mot -920 ved det andre bordet, 12 IMP ut.

Så skal du få en liten historie hvor makker og jeg var de som hadde griseflaks. Det skjedde etter en systemfeil, og det på en nokså spesiell måte. Da vi gikk mot spillestedet før denne kampen spurte makker om svarene våre på tre-trinnet idet makker har åpnet med 1 grand, bortsett fra at hun husket at hopp til 3 kløver var avtalt som Puppet Stayman (spørsmål etter fire- eller femkorts major).

Jeg sa: «La oss spille med at hopp til 3 ruter, hjerter eller spar er sekskorts farge og invitt til slem. Enkelt»

Hun sa: «Over en sånn svarmelding da?»

Jeg: «Du kan melde utgang, men da antyder du en dårlig grandåpning, ofte uten mange kontroller. Ellers kan du avgi en kontrollmelding. Men, akkurat over svaret 3 ruter tror jeg det bør være slik at 3 hjerter eller 3 spar fra grandåpneren bør vise femkorts farge»

Den siste biten, fra og med «Men» tror jeg ikke ble registrert, noe du snart skal få se.

Tyve minutter senere satt vi ved bordet, og jeg tok opp denne hånden (Vi satt Ø/V):


Og makker åpnet med 1 grand! For en flaks tenkte jeg, nå blir denne hånden enkel å melde. 3 ruter sleminvitt, og vi vil også finne tilpasningen hvis vi har en pen 5-3 tilpasning i spar eller hjerter. Over svaret 3 ruter sa makker 3 spar – avtalt for 20,5 minutter siden som femkorts farge i denne situasjonen – og det så fint ut i sparkontrakt, syntes jeg.

Nå burde vel kontrollmeldingen 4 kløver vært greit, men jeg bestemte meg for å gjøre det enkelt og sa 4 grand som hun helt opplagt ville ta som Key-Card Blackwood. Svaret viste at det manglet ett nøkkelkort, og jeg mente å avslutte meldingforløpet med 6 spar som måtte være fint nok. Men da begynte makker å tenke.

Nei! Hjelp!

Hun måtte ha glemt den avtalen om 3 i major fra grandåpneren over 3 rutersvaret, en avtale som altså ikke akkurat var to år gammel.

Makker satt altså ikke med fem kort i spar og hadde sikkert ment 3 spar som kontrollmelding med ruter som trumf. Og hun visste jeg ikke hadde sparfarge da svaret 3 ruter viste minst 6 ruter og aldri ville blitt avgitt med sparfarge ved siden av. Så hun måtte ta ut, men nå var det nok panikk der i gården.

Selvsagt burde makker som satt med tre korts spar tatt ut i 6 grand samme hva slags kort hun satt med, for fra hennes ståsted kunne det godt mangle ett ess. Men hun tok ut i 7 ruter! slik så hele spillet ut:


Vi manglet ett Key-Card i spar, men hadde alle nøkkelkortene (inkludert ruter konge) i ruterkontrakt. Så det manglet heldigvis ingen ess, og 7 ruter var ikke så veldig dårlig kontrakt selv om det er alt for hardt meldt.

Ruteren måtte løses, men det var ingen grunn til å ta noen finesse uten noen indikasjoner, så det gikk bra. Da gjenstod kun at enten kløveren satt 4-3, og uten den sitsen ville det fortsatt vært sjanser ved å ta en finesse i en major, men som det satt var det bare å forlange tretten stikk etter bare noen trumfrunder og tre kløverrunder som viste at det var fem stikk i den fargen. Griseflaks!

Ingen ved de totalt rundt 70 bordene kunne matche +2140. «Room top» etter et så tåpelig meldingsforløp at det gir frysninger.

Sånn går no dagan…

Tempospill

Da har undertegnede kommet seg hjem til Auckland, New Zealand og dagliglivet etter travle dager på en nesten to måneders lang tur. Dermed blir det litt mer tid til blogg-skriving også. Enten torsdag eller fredag skal jeg nok klare å publisere en video igjen, og den vil være et lite tilbakeblikk på festivalen samt noen refleksjoner av ymse art, samt litt lærebok-stoff også.

I dag skal vi se på et spill fra en lagturnering i forrige uke.

I denne utgangen handler det om å se litt fremover i spillet, og se for seg hva som må til foruten også hva som kan gå galt. Dette spillet er det som kalles et tempospill, rekkefølgen stikken tas er helt avgjørende.


Det er nokså standard å være i 4 spar, enten spilt av vest eller øst. La oss si vest er spillefører og får hjerter konge i utspill.

Analyser mulighetene.

Først teller man tapere. Her er det ingen i spar, to i hjerter, ingen i ruter og to i kløver. Men den ene hjertertaperen kan kastes på den tredje ruterhonnøren, så det er i teorien kun tre tapere i kortene hvis man ser øst og vest sammen. Tre tapere tilsier (ofte) at det kan være ti stikk, men det er langt i fra slik at tre tapere betyr at det helt sikkert er ti stikk!

På dette er det mange som bommer. Etter å ha funnet ut at det ikke ser så mange tapere slapper de av og glemmer at det er antall stikk som gjelder.

Hvor er stikkene? Hvor mange stikk har du?

Det er fire i spar, ett i hjerter og tre i ruter, totalt åtte. Spillefører vil på et tidspunkt få en stjeling på den ene siden, og det gir ett ekstra trumfstikk. Men det gir fortsatt bare ni stikk. Når det er slik er ofte konklusjonen at det ikke går å ta ut motpartens trumf i tre runder.

For å komme til det tiende stikket må enten spillefører få tak i ett stikk i kløver uten å gi bort mer enn to kløverstikk, eller få tak i to stjelinger på den ene siden. Hvis det stikkes med hjerter ess fulgt av å trumfe ut i tre runder blir det fort kun ni stikk, og det skjedde ved mange bord. Noen greide å få tak i ett heldig kløverstikk. Du vet imidlertid ikke hvordan kløveren sitter, så løsningen på spillet er å gå for to stjelinger på den ene siden og dermed totalt seks trumfstikk.

Jeg tror den beste spilleplanen er denne: Lasjer hjerterutspillet. Motparten har i dette tilfellet ikke meldt, så det skal mye til at det i andre stikk kommer hjerter til stjeling hos syd, så kløver over til nord fulgt av nok en hjerterstjeling, noe som vil bety at nord har KQJ-sjette i hjerter og en kløverhonnør – temmelig usannsynlig. Så det er nokså trygt å lasjere i første stikk. Nord fortsetter i hjerter, og esset vinner det stikket. Så ingen, eller kanskje en trumfrunde fulgt av A-K-Q i ruter med hjerteravkast hos øst. Dermed har øst blitt fri for hjerter, og spillefører kan trumfe den tredje hjerteren sin, spille seg tilbake til vest i trumf og trumfe den fjerde ruteren. Da blir det fire trumfstikk (spar) hos vest, to trumfstikk hos øst (to stjelinger av røde tapere), ett stikk i hjerter og tre i ruter = 10 stikk. Det vil vel også gå bra å vinne første hjerterstikket og ta tre runder ruter med hjerteravkast med det samme, så spille hjerter.

Da spillet forekom i en lagturnering med brukbart nivå ble det bet i 4 spar ved nesten halvparten av bordene. Og noen av de som vant utgangen spilte ikke rødfargene før trumfene ble tatt ut slik jeg foreslår, men motparten ordnet opp med å gi spillefører ett stikk i kløver underveis, noe han vel med denne kløversitsen kan få til selv også.

Interessante slemspill

Under en bridgefestival i Coffs Harbour, Australia i forrige uke kom det en haug med spennende slemspill den siste dagen av lagturneringen. Flere av dem ble avgjort i meldingene, men disse to jeg her skal fortelle handlet om spill og motspill.

 

Der jeg satt øst og passet i åpning sa syd 5 kløver direkte. Makker på vests plass doblet, hardt meldt på femtrinnet mot en passet makker, men også fristende med den fine fordelingen. Jeg visste ikke hvilken major som eventuelt var best å spille med hvis jeg skulle melde, men det er nok uansett feil å passe i denne situasjonen. Makker kunne godt ha tre hjerter og fire-fem spar i stedet for motsatt, men det ble til at jeg sa 5 hjerter som ble kontrakten. Motparten fikk to sparstikk, ett i ruter og ett i kløver, to bet og -200.

Når du sitter og spiller en sånn kontrakt som må gå bet tenker du ofte på om den kontrakten motparten eventuelt ville ha spilt stod. Og det gjør den i praksis i 5 kløver med muligheter for tolv stikk hvis ikke vest treffer ruter ut. Du er som spillefører i 5 hjerter fornøyd idet syd viser renons i hjerter underveis. Etter spillet spurte jeg makker, "hva ville du spilt ut mot 5 eller 6 kløver?"

Hun sa: "Antagelig ett av essene, kanskje det esset hvor jeg har færrest kort". 

Så mumlet hun noe om at kanskje hun heller ville vurdert å spille ut ruter dame.

Ingen av de utspillene fungerer godt mot  5 kløver, og essutspiller fryktelig slik kortene er selv om 6 kløver!

Med spar ess ut er det tolv enkle stikk i 5 eller 6 kløver. Spillefører får tre sparavkast for ruterne sine. Med ruter dame i utspill er det mer interessant, i slem blir det da en enkel bet. Men hva med 5 kløver hvor ruter dame kommer i utspill? 

Da (ruter dame i utspill) står 5 kløver! Spillefører forlanger esset. Etter å hatt tatt en runde ruter spilles spar. Østs ruter konge blokkerer fargen for forsvaret som kun får ett ruterstikk og spar ess. 

Det betende utspillet mot 5 kløver er liten ruter! Men da må også øst være med på notene. 

Spillefører vinner med esset, og øst må for å bete kontrakten legge kongen under esset! Idet vest stikker seg inn på spar ess kan han i så fall ta to ruterstikk.

Siden både utspillet, og så motspillet med østs kort må være helt eksakt er det ikke rart at der det ble spilt kløverkontrakt fikk de aller fleste tolv stikk, flere i 6 kløver doblet, og noen fikk elleve stikk i 5 kløver, flere av dem doblet.  

Her er en lilleslem til hvor det går an å vinne kontrakten, men da må man lese kortsitsen veldig bra. 

 

Flere steder havnet øst i 6 kløver etter at nord hadde meldt inn 2 eller 3 hjerter over vest sin 1 spar i åpning. Hjerter 9 kommer ut til esset. Det er to avkast i spar hos vest, og de brukes til å kaste østs hjertertaper og en ruter. Det blir fortsatt igjen A-Q-9 i ruter mot åtteren tredje, og den må løses for en taper. 

Jeg var selv i 6 kløver og låste meg kanskje litt på analysen av denne ruterkombinasjonen. Det er teknisk sett to muligheter, enten kongen i saks, eller J-10 (--) foran. For å få prøvd begge deler må det spilles to ganger ruter mot øst, den første med liten til nieren som en annen dag kunne ha dratt kongen fra syd, og om ikke det fungerer er det en sjanse til, en ruter til fra vest og finesse med damen. Så vest må ha to inntak til å spille ruter for å få prøvde begge sjansene, og det finnes, kløver dame og spar gir overganger til vest.

Slik tenkte jeg, og spilte kløver ess. kløver til damen og tok sparavkastene, så ruter mot hånden. Men nord trumfet, og det måtte bli en rutertaper til senere.

Kontrakten kan imidlertid vinnes, men det er vel kanskje litt for mye med åpne kort?

Løsningen er å spille på at syd har alt i ruter og gi opp den dobbelsjansen at nord kan ha J-10 i ruter. 

Etter å ha vunnet med hjerter ess spilles tre store kløver, tre store spar med hjerter- og ruteravkast. Så trumfes en hjerter, og dette er igjen: 

I denne diagramsituasjonen spilles liten ruter, og syd kommer inn i en svært ubehagelig situasjon for ham. For i neste stikk må han spille ruter rett opp i østs A-Q - tolv stikk.

Å vinne 6 kløver på denne måten går vel nesten ikke an? Likevel er det irriterende å se at man nettopp har gått bet i en slem som kunne vært vunnet. En studie av resultatene på 70 bord (140 lag) viser imidlertid at ingen hadde vunnet 6 kløver, men en haug med par hadde fornuftig nok stoppet i utgang.  

 

Bra avslutning i junior VM

Det har blitt rapportert flittig fra junior-VM i NBF sin mesterskapsblogg som du finner her.

I siste del av mesterskapet fikk vi noen fine prestasjoner. U-21 laget slet litt gjennom grunnspillet, men i B-finalen gikk det veldig bra, og vårt lag gikk helt til topps! Også jentelaget gjorde det bra etter først å ha kvallet til sluttspill hvor de ble slått ut av Nederland, de kom seg til finalen i BAM-turneringen. Før det hadde to av de tre norske lagene kommet seg videre til sluttspillet, både U-16 og altså jentelaget greide det.

Seier i B-finale for U-21 laget!

Selv har jeg vært på reisefot og forflyttet meg fra Norge og hyggelige dager der, bl.a. sammen med bridgevenner på festivalen. Den siste uken har Coffs Harbour i Australia vært oppholdsstedet, og der har det vært spilt bridge i en ukes bridgekongress.

Et interessant spill fra lagturneringen var et slemspill hvor mye avhang hva slags åpningsstil de forskjellige makkerpar har.

Hva åpner du med hvis du har en jevn 12-14 hånd med 4-4 i minorfargene?

I Norge er det mest vanlige å åpne med 1 kløver, laveste firekortsfarge. Selv er jeg tilhenger av å åpne med 1 ruter med slikt, mest pga. at da har i alle fall åpneren vist en farge. Åpnes med 1 kløver som 2+ eller 3+ er man litt på etterskudd i konkurransesituasjoner hvor motparten finner en tilpasning og vi kanskje har fin rutertilpasning og kunne presset motparten opp ett trinn. Disse fordelene går selvsagt mot en del andre ting, for eksempel det at de som bruker overføringer som svar på 1 kløver ønsker å bruke det som kan være et godt system.

System og stil er alltid litt sånn gi og ta, og dette spillet beviser selvsagt ingenting om hva som er best selv om 1 ruteråpning med 4-4 i minor gjorde det enklere her.


Etter 1 ruteråpning og for eksempel en omvendt minorhøyning (støtte til 2 i minor som minst invitt til utgang, eller noen spiller med det som utgangskrav og høyning til 3 i minor er svakere) viser åpneren 18-19 grand. Det er litt i minste laget for slem i grand, men her har svarhånden flott stikkpotensiale i ruterkontrakt. Så han bør gå på, og paret vil ende i 6 ruter.

Etter 1 kløveråpning vil det være fort gjort å ende i 6 kløver som heller ikke er noen dårlig kontrakt. Men 6 ruter er overlegent bedre på 4-4 tilpassen! Der gir den femte kløveren avkast for en hjerter og det er bare en rutertaper, eller ingen tapere i det hele tatt om spillefører tipper ruteren. Hjerterutspill setter litt press på spillefører, men sånn som er her kommer spar dame i utspill. Da blir det enkelt tolv eller tretten stikk, og slemmen vinnes altså selv om spillefører ikke gjetter riktig i ruter. Hva med kløverslem på 5-4 tilpasningen? Den avhenger av å tippe ruteren.

Det er imidlertid et par spilleplaner som gir ekstra sjanse. Etter uttrumfing i to runder kløver var det noen som spilte den andre sparhonnøren fulgt av stjeling av den siste sparen, så hjerter ess og mer hjerter. Da kan det se ut som om motspilleren må spille ruter, for hjerter eller spar er til dobbeltrenons. Men dette er et unntak fra regelen «ikke spill til dobbeltrenons». For spillefører har jo 4-4 i ruter, og siden motspilleren som kommer ikke kan telle seg til at spillefører har fire ruter (hvis makkeren viser riktig fordeling i spar og hjerter) og da kan han trygt spille majorfarge til dobbeltrenons. Spillefører kan stjele på den ene siden og kaste en ruter på den andre, men han vil fortsatt ha igjen 4-3 i ruter. Med de ruterne igjen må han fortsatt tippe hvor ruter dame befinner seg. Hvis motspilleren skifter til ruter idet han er inne på hjerter konge er det bare is og brus for spilleføreren.

Det er dog et par andre spilleplaner i 6 kløver som jeg tror er bedre, men som aktuelt sett blir feil. Den ene er etter uttrumfing å eliminere sparfargen, så spille ess-konge i ruter. Damen dobbel er en bra sjanse, 40-60 i forhold til det å ta finessen (damen tredje). Men om ikke damen sitter dobbel er det klart for et innspill i ruter. Ruter spilles, og da er det en ekstra sjanse at den som har ruterdamen er innspilt å må gi favør i hjerter. Her går det galt fordi han som kommer inn i ruter har bare små hjerter og spiller den fargen, og makkeren med K-kn får ett stikk.

En annen variant er etter utrrumfing og eliminasjon av sparfargen er å legge ned en ruterhonnør, så ta ruterfinesse den ene eller andre veien. Treffes på det valget er det over – tolv stikk - men det er en tilleggssjanse at om finessen ryker så kan det hende den som kommer inn kan ha ruter dame dobbel og må gi favør, enten spille hjerter unna kongen, eller spille spar til dobbeltrenons som gir avkast for en hjerter mens det trumfes fra den andre siden.

Alt i alt et interessant spill i kløverslem, men et mye enklere spill i ruterslem.

Ungdoms VM: Nordmenn i kvartfinaler!

KIDSA, det norske laget i U-16 klassen har gjort en formidabel innsats i jr VM. De ble nr. 5 i grunnspillet, og gikk dermed til kvartfinalen. Der ble det riktignok tap mot Kina, men det får så være.

Fantastisk utvikling for de unge spillerne! På laget spilte: Marius Dalemark Austad, Kaja Brekke, Anders Brogeland, Christian Fredrik Johnsen, Magnus Sætre og Thomas Tøsse. Coach var Liv Marit Grude og kaptein var Kristian B. Ellingsen.

Gratulerer!I

I GIRLS skal Norge spille kvartfinale på onsdag mot Nederland som ble nr. 2 i grunnspillet. Norge ble nr. 8 og sikret dermed kvartfinalebilletter.

Nå er det en kamp som gjelder!

Vi heier!

 

 

Til kvartfinale?

I junior VM i Kina nærmer det seg slutten av grunnspillet. Både i GIRLS og KIDS (U-16) er Norge i en god posisjon i forhold til å kvalifisere seg til kvartfinale. 

Undertegnede er på reise nå, lang sådan, og på veien mot Australia og deretter New Zealand fikk jeg en liten internetmulighet på Schiphol flyplass. Da så jeg av resultatene at det fort kan bli noen spennende dager for de norske utover uken. Kvartfinalen for KIDS starter mandag, mens i de andre klassene starter sluttspillene onsdag. 

Det overføres fra Junior-VM på BBO, men du kan også følge med direkte oppdatering av resultater her.  Der kommer reslutatene for hvert enkelt spill og hvert bord såsnart spillerne har lagt inn resultatet på bridgematen. For live oppdatering, bruk linken running scores. 

 

 

HAUGE vant NM Monrad Lag

Lag Hauge med Rune Hauge, Erik Sælensminde, Boye Brogeland og Espen Lindqvist gikk til topps i NM Monrad Lag på lørdag.

Etter at laget tok over ledelsen så de seg ikke tilbake og vant ganske klart, marginen til nr. 2 ble 15 VP.

På andreplass kom SKIEN BK med Frydenberg, Bergheim, Jørstad og Jørstad.

Tredjeplassen tok VETERANLAGET som bestod av Bakke, Marstrander, Stabell og Stabell. Det deltok 68 lag.

Hele resultatlisten finner du her.

De norske jentene slo England

I en BBO-overført match fra Ungdoms-VM slo de norske jentene England i formiddag (norsk tid). Kampen var jevn, men denne fine slemmen bidro til seieren som ble på 33-23 i IMP, akkurat den marginene slemspillet ga Norge.


Sjødal-Kjensli meldte 6 spar etter en fin meldesekvens. Nøkkelen til slemmen er syds 4 kløver - cuebid - og at nord var med på notene med kontrollmelding i hjerter. Ved det andre bordet gikk det likt, men den engelske jenta sa 4 spar. Hun turde kanskje ikke kontrollmelde med singelton i makkerens hjerterfarge. Det er en makkerskapsavtale, skal man gjøre det, eller ikke. Jeg liker at man kan gjøre det, for andre ganger kan syd være søkklastet i alle andre farger, men ha noe sånt som QJ-femte i hjerter, og da er hun helt avhengig av å høre kontrollmeldingen i hjerter for å kunne melde sparslem.

Lilleslem i spar var nedlegg, og det gikk an å ta tretten stikk også med den snille sitsen (hjerter 3-3). Men i 6 spar sikrer man tolv stikk og begynner ikke med hjerterstjelinger tidlig da det medfører risiko for overstjeling osv., og da kan det bli en unødvendig bet i 6 spar. 

Pluss 980 var verd 10 IMP da England ikke meldte slemmen.

Etter denne seieren er det norske jentelaget med i medaljekampen og ligger på 5.plass like bak de foran etter seks kamper i den klassen.

I KIDS (U-16) ligger Norge som nr. 7 etter syv kamper, og i U-21 er vi på 17 .plass noe under middels, men det er veldig jevnt foran det norske laget.

Ungdommene er i gang i VM!

Mens den norske bridgefestivalen fortsatt pågår i Drammen har Ungdoms VM for nasjonslag startet. Norge deltar i tre av de fire klassene. Vi er ikke med i U-26, men er kvalifisert og stiller lag i U-21, Girls og Kids (U-16).

Lagoppstillinger, bulletiner og resultater m.m. finner du her.

I klassen U-21 og Girls har våre lag startet litt moderat, men ok. De ligger rundt middels. I Kids (U-16) fikk Norge til en kanonkamp i runde 4 og ligger etter det på 3.plass. Det deltar 22 lag i U-21, 15 i Girls og 18 i U-16. 

Storseieren (20-0 VP) til U-16 laget kom mot Botswana. Begge de norske parene hadde gode lister, men det ene paret var nok redd for den scoren de måtte skrive ned i motpartens kolonne etter dette spillet: 

 

Der Norge satt N/S ble resultatet merkelig da Ø/V fikk spille 3 hjerter doblet! N/S har nesten ikke HP, så hvordan meldingsforløpet gikk er litt vanskelig å gjette seg til. Det ble elleve stikk og -1130, en uvanlig score. Men det norske paret så nok at Ø/V har slem i kortene, i sonen, og den måtte vel være mulig å melde? 

Det var slem ved 14 av 18 bord i U-16 klassen, imponerende. Men noen var i hjerterslem, og det gikk galt med den uheldige 5-0 sitsen. Skulle -1130 bli et tapsspill, eller ville Thomas Tøsse og Marius Dalemar Austad komme seg i kløverslem?

Enda bedre, de meldte den sikre kontrakten 6 grand av øst. Dermed var det allerede et gevinstspill for Norge, og større ble det da motparten doblet 6 grand. Det stoppet ikke der, enda bedre ble det av at syd ikke tok for ruter ess i utspill, så de norske guttene noterte seg for 6 grand doblet med ett overstikk, +1880! Dermed ga spillet 13 IMP til Norge, en uvanlighet når laget har -1130 ved det ene bordet!

 

 

Blink!

I Monrad par ble det normalt elleve eller ti stikk i denne 3 granden:


Mot Kjell Ove Helmersen (nord) og Lars Tore Langørgen fra Heimdal BK fikk vest som spillefører i 3 grand ruter 10 i utspill fra nord. Den ble stukket med kongen, og spillefører gikk i gang med å godspille hjerterfargen. Han måtte gi bort tre stikk der, og etter å ha gjort det arbeidet visste spillefører at nord satt med knekten dobbel i hjerter fra start, syd med K-Q tynt femte.

Idet nord kom inn på hjerter knekt i fargens første runde fortsatte han med ruter 8. Liten fra øst, knekten (!) fra syd og esset. Hva har skjedd nå, motparten har brukt veldig mange mellomstore ruter?

Nord har altså spilt ut tieren og senere fortsatt med åtteren, og syd har fulgt med en liten og knekten. Det er igjen kun en større ruter enn østs syver, og det er ruter 9. Den har vel nord etter det utspillet og fortsettelsen?

Østs Q-7 har blitt en perfekt finesse over nord som må ha gjort en feil med 10-9-8-x da han fortsatte med åtteren, for han kan da ikke ha startet med tieren tredje etter denne utviklingen?

Spillefører måtte kaste kort fra øst idet han spilte god hjerteren, og etter hvert fikk han kastet alle østs kløver samt en spar han ikke trodde han hadde bruk for, og det ble etter det godspilte stikket for den femte hjerteren kun to ruter igjen hos øst, og det var den lekre finessekombinasjonen Q-7! Og det er vel bedre å spille på den finessen enn at sparfargen sitter 3-3? Spillefører tok sidestikkene siden inkludert kløver ess. Med to kort igjen spilte han liten ruter fra vest og ba med stø røst om syveren fra øst, men da ramlet taket i hodet på han. Slik så hele spillet ut fra start:


Kjell hadde truffet et særdeles lumsk utspill. Det skapte en situasjon som egentlig ikke eksisterte - en perfekt GRESK GAVE. Han og Langørgens våkne påspill av ruter knekt i andre ruterrunde skapte altså en finessemulighet med Q-7. Det var viktig at syd la på knekten i stedet for nieren, for om syd følger med nieren vet spillefører at nord ikke kan ha kn-10-8-x fra start, for da ville han ha spilt ut knekten. Så legges nieren av syd i andre ruterrunde må han også ha knekten og da går det ikke an å tråkke feil.

Det ser dumt ut, men det så unektelig ut som om nord satt igjen med 9-x i ruter? Jeg synes i alle fall det er menneskelig å gå på denne her. Og da spillefører falt for dette og tok den finessen til slutt vant Langørgen med ruter 9 (!) og tok beten med kløver konge.

Å få +50 mot 3 grand er selvsagt et helt utrolig resultat. Det vanlige var ti stikk i grand, og noen fikk elleve etter et nokså vanlig kløverutspill fra nord. Da går det ganske greit å få elleve stikk siden alt sitter trillende rundt!

Denne «tryllebeten» ga imidlertid kun delt topp med ett annet par, men de fikk ikke +50 i noen lav kontrakt. Mot dem hadde kanskje øst eller vest, eller begge fått et lite solstikk siden de meldte seg opp i 7 spar, bra spilt, men en bet var kun verdt delt bunn med Helmersen/Langørgens motstandere som spilte kontrakt fire trinn lavere…

Et snodig spill, i to varianter

En komisk situasjon oppstod i forbindelse med dette spillet fra Monrad Par under festivalen. Noe av skylden for det som skjedde er nok kanskje at det kan bli litt vel lange dager når man er på bridgefestival...

Du sitter syd og tar opp disse kortene:

Vest åpner foran deg med 2 spar, vanlig svake 2. Merk at du sitter i ugunstig sone. Melder du?

En ting er at å melde kan føre til at du bli slaktet fullstendig, en annen er at makker kanskje tror du har bedre kort. Hvis du melder inn 3 kløver tror han du ofte har seks kort i fargen. Dobler du og øst er sterk er du skikkelig i gjørma. Det er viktig å ikke bli for passiv, men i slike soneforhold kan det lønne å ikke være for tøff i trynet av og til. Jeg passet. Øst sa 3 ruter, og vest meldte 3 spar med pass rundt. Slik så hele spillet ut:

 

Merk at N/S har 26 hp til sammen, men makker Erik Berg og jeg avga ingen andre meldinger enn pass. Og, hvis du analyserer spillet ser du at N/S kan vinne 3 grand - uten sparstopper - da motpartens spar er blokkert! Men kan vi melde 3 grand? Etter sparåpning fra vest vil enten nord eller syd - om de altså kommer med i meldingene - spørre om sparstopper, og det er det ingen av dem som kan si ja til. Skulle de fortsatt tro på utgang ville de kanskje forsøkt 5 kløver som går helt galt. Motparten kan krysstjele slik at de tar tre sparstikk, og vest får to ruterstjeling - normalt tre bet!! Også i 4 hjerter kan Ø/V få dreisen på det i motspillet.


Hva var så komikken med dette, et ikke så uvanlig spill?

Vi skulle altså spille mot 3 spar, og jeg spilte ut kløver ess. Da blindemann (øst) kom ned begynte vi å le, for vi hadde spilt spillet før - i forrige runde! Da satt vi imidlertid Ø/V og var heldige, N/S gikk bet mot oss i stedet for at vi som Ø/V eventuelt ville gått bet som mange gjorde, noen i spar- og noen i ruterkontrakt. Mange av dem var doblet, og N/S fikk hele +800 ved fem bord. Hvis vi hadde spilt spillet sånn som det gikk andre gangen vi førsøkte oss på det ville vi fått litt over middels for et par udoblede bet i 3 spar.   

Flere NM-vinnere

Onsdag ble det kåret tre nye NM-vinnere, i klassene Monrad Par, Damepar og Veteranpar.

Medaljevinnere ble:

NM Monrad:

1. Tor Eivind Grude - Christian Bakke (Sømna/Bergen Ak)

2. Terje Lie - Jo Arne Ovesen (Sandefjord/Topbridge)

3. Bjørnar Hagen - Kjell Gaute Furyn (Ringebu/Fåvang - Lillehammer)

Dermed vant Bakke sitt andre gull i løpet av uken, han vant jo også NM for junior (sammen med Marcus Scheie) i begynnelsen av festivalen.

NM Damer:

1. Tonje Brogeland - Åse Langeland (Flekkefjord/Klepp)

2.Pernille Lindaas - Maja Rom Anjer (Aust Agder Jr. BK/Topbridge)

3. Torhild Heskje - Gunn Tove Vist (Nærbø/Klepp)

NM for veteraner:

1. Bjørn Fjellstad - Kai Jørstad (Kristiansand/Skien)

2.Harald Nordby - Hans Hiorth (Topbridge)

3.Jan Arne Rasmussen - Asbjørn Bjellånes (Haga og Aurskog)

Alle resultatene og spill osv. finner du her.

 

Tonje og Åse, glade vinnere av dameklassen 

Hvordan kunne jeg glemme...

Grusom tabbe av meg, bloggeren, da jeg ramset opp vinnerne av NM for mix-lag. Fem spillere var nevnt, men jeg glemte Ingunn Uran, en god venn og en tidligere mix-makker for undertegnede.

Gratulerer Ingunn!

Ingunn Uran - Norgesmester!

NM for mixlag: Ikke helt klin kokos

Laget som hadde tatt lagnavnet klin kokos tok hjem seieren i NM for mix lag. På det laget spilte Siv Thoresen, Aksel Hornslien, Anne Bi Fossum, Tolle Stabell, Jo Arne Ovesen og ingunn Uran. 

Sølv: Anne Lene Krogh-Vennemo Johnsen, Jan Erik Olsen, Virginia Chediak og Espen Fasting. 

Bronse:  Kjell Gaute Fyrun, Ingeborg Andersen, Stian Andersen og Mari Fonkalsrud.

Hele resultatlisten (86 lag) og butler finner du her.

I går kveld startet NM Monrad par, damepar og veteranpar. Resultatlistene med stillingen i de tre turneringene etter en sesjon av tre finner du her. 

Vi tar med et ellevilt spilt fra monrad par, siste runde tirsdag kveld.

Hvis du ikke var med å spille dette spillet i går kveld kan du jo diskutere N/S-kortene med din faste makker. HVordan melde seg frem til 7 ruter (eller 7 kløver) med styring?

I monrad-par deltar 104 par, 52 bord. Av de 52 ble det på seks bord meldt storeslem i minor, +1440. Noen par hadde stoppet i utgang, andre hadde gått bet i grandkontrakter. Så de som var i 6 ruter med tretten stikk fikk +4 på spillet. SEKS (!) par var i 6 grand. Der er det enten tretten stikk, eller du går seks bet, alt etter om øst finner hjerter i utspill, eller ikke. Er hjerterutspill mot 6 grand opplagt? Ikke så godt å si, men med en sterk og grandpreget hånd hos nord kan godt hjerter ut mot slem (6NT) være å gi spillefører ett ekstra strikk, kanskje det tolvte.

Jeg skal ikke påstå noe om det var et utspillsegg av de som ikke traff hjerter ut, men det er i alle fall sikkert at mot 3 grand vil de fleste spille ut hjerter. Altså betes 3 grand lettere enn 6 grand! Tre par traff hjerter ut mot 6 grand og delte toppen.   

 

Helnessene vinner alt!

Omtrent samtidig med at ektemann og pappa Tor Helness sammen med Geir Helgemo var på vinnerlaget i Spingold i USA tok Gunn og Fredrik Helness seg av NM for mix-par i Drammen under bridgesfestivalen.

Mor og sønn vant med litt over 200 poeng (1,3%) foran Håkon Kippe og Maja Rom Anjer. På bronseplassen finner vi Helen og Espen Erichsen.

Hele resultatlisten finner du her.

Siste dag i mix par var det noen typiske lærebokspill. Ser du ekstrasjansen i dette spillet?

  

Du er i 4 hjerter, og syd tar for kongen og damen i kløver før han skifter til spar til spilleførers konge. Hva nå?

Det ser ut som et kjedelig spill, tilsynelatende elleve enkle stikk. Men det er et lite poeng som kan gi ekstra sjanse for det ellevte stikket. Ruteren kan jo sitte 4-1. Riktig spill er å ta kun to runder trumf (trumfen sitter 3-2), så to runder ruter. Hvis ruteren sitter 3-2 tar du ut den siste trumfen og forlanger resten. Men ekstrasjansen nå er at samme motstander har fire ruter sammen med den tredje trumfen og følger farge hele tiden. Da kan en fjerde runde ruter trumfes med vest sin siste trumf. Og slik satt det:

Flere steder hadde selvsagt syd meldt inn over østs 1 hjerter i åpning. Det ser stygt ut om syd blir straffedoblet, men N/S har kanontilpasning i kløver. Noen steder skiftet syd til ruter i tredje stikk etter å ha tatt to store kløver mot 4 hjerter. Da ble ruterfargen rullet opp av seg selv. Men likevel var det en god del spilleførere som ikke fikk meg seg spillets poeng etter to runder kløver og sparskift, så 4 hjerter med elleve stikk ga et pent pluss-spill, bare ved å ta de stikkene som var der. 

Helness - Helgemo vant Spingold!

Etter 2.plass i Yeh Bros Cup i Kina for kort tid siden smakte det nok ekstra godt for Tor Helness og Geir Helgemo da de vant lagturneringen Spingold i USA. En ganske jevn finalekamp mot lag Rosenthal ble til slutt vunnet av lag Gawrys med 33 IMPs margin .

De to nordmennes lagkamerater var Multon, Zimmermann, Klukowski og Gawrys.

Vinnerlaget (foto: Jessica Larsson)

Spingold: Helness-Helgemo til finalen!

Lag Gawrys med Helness-Helgemo hadde ikke store problemer med å avansere til finalen i SPINGOLD da de slo lag Tulin med 69 IMP i semifinalen etter knokkelkampen i kvartfinalen da Brogeland-Lindqvist sitt lag ble slått ut på dramatisk vis.

I finalen møter laget med de to norske spillerne lag Rosenthal. Det er selvsagt et meget sterkt lag, men GAWRYS antas likevel av de fleste å være favoritt til å vinne denne prestisjetunge turneringen slik det har utviklet seg.

Vi kommer tilbake med mer fra både semifinalen og finalen i SPINGOLD senere.

Alt av resultater, bulletiner og annen informasjon fra det amerkanske sommermesterskapet finner du her.

 

Favorittene vant junior-NM

I sommerheten i Drammen bl e de første norgesmestrene kåret lørdag. Etter to dagers spilling var det storfavorittene Christian Bakke og Marcus Andreas Scheie (Bergen AK/Norrøna) som vant junior-NM.

Sølv gikk til Joakim Sæther og Mia Statle (Melhus/Vestvågøy), mens Kaja Brekke og Thomas Tøsse (Jessheim/Heimdal) kom på 3.plass. Hele resultatlisten finner du her. 

I NM for mix-par gjenstår en sesjon (30 spill). Der har Håkon Kippe og Maja Rom Anjer (Snåsa/Topbridge) ledelsen med 62,3%. Det er 1.9% foran Marianne og Egli Homme (Kristiansand). På 3.plass ligger Gunn Kari og Fredrik Helness (Topbridge). Hele listen over de 183 parene finner du her.

I siste runde første spilledag i mixen kom et par spill med slempotensiale for Ø/V-parene. Det ene var en nedlegg 6 spar som det bare var om å gjøre å melde, kontrakten stod uten problemer. I det andre handlet det om hvordan åpneren meldte sin spesielle hånd som vest, ingen i sonen og giveren på syds plass passer.


De aller fleste åpnet med 1 ruter. Som forventet svarer makkeren 1 spar. Hva melder du nå?

Det er to måter å melde denne hånden på. Kortene har jo et enormt potensiale hvis det er tilpasning ute og går. Mitt inntrykk er at flertallet sa 2 hjerter i andre runde. Det er revers og innebærer normalt mange flere HP, men med 5-6 eller 5-7 kan man ha færre poeng og likevel melde slik. De som meldte kortene slik havnet i slem.

De som tok den forsiktige linjen og sa 2 ruter hørte 3 grand fra makkeren. Da bør de melde 4 hjerter, og det må nesten innebære en 5-6 eller 5-7 hånd med lite honnørpoeng.

Etter den sekvensen stoppet de i 4 hjerter, eller de burde i alle fall det hvis øst forstår tegningen.

Slik så hele spillet ut:


Slem i ruter avhenger av at ruteren er uten taper og hjerteren heller ikke er umedgjørlig, så der var det slik det satt i ruter ingen sjanse.

6 hjerter er noe bedre.

Om nord starter med riktig ess (kløver) er det en taper der. Hvis du da ser kun på Ø/V sine kort, hvordan bør det spilles etter at nord i andre stikk også forsøker å ta for spar ess som trumfes?

Det bør startes med ess-dame i hjerter. Hvis syd har fire hjerter med knekten må det så tas finesse over syd i trumf og ut med trumfen etterpå. Da må ruteren gå.

Siden hjerter satt 3-2 er det en ekstra sjanse om det spilles riktig. Vest bør da stoppe uttrumingen og ta for ess-konge i ruter. Sitter den 2-2 tas den siste trumfen ut, så claimes tolv stikk.

Tilleggsjansen er at ruter sitter 3-1 og at den som har tre kort i ruter har trekorts trumf så vest kan trumfe den tredje runden ruter hos øst, så stjele seg hjem til hånden og ta ut den siste trumfen. Flytt en hjerter fra syd til nord, og et sort kort fra nord til syd så ville dette fungert utmerket.

Men i Drammenshallen var ikke slemmelderne så heldige, syd kunne trumfe i andre runde ruter. Spillefører tapte ikke noe på det, en ruter kunne så stjeles etterpå, men det var en bet å notere.

Bridgefestivalen er i gang!

Bridgefestivalen har startet, og det har allerede vært en god del aktivitet med juniorleir, golfbridge og samling av en haug med bridgespillere i Drammen.

Fredag startet de offisielle mesterskapene med junior NM som avsluttes i dag, lørdag. Der tok Joakim Sæther-Mia Statle (Melhus/Vestvåggøy) ledelsen foran favorittene Bakke-Scheie. Resultater og spill finner du her.

I åpningsturneringen deltok 41 par. Der ble det en overlegen seier til Erik Sælensminde-Ole Berset. På 2.plass kom Verina Dahl-Einar Hamre (Nøtterøy/Asker) med Normann Birkelund-Raymond Jensen (Mo) på 3.plass.

Resultater og spill fra "åpningen" finner du her.

Morten Olsen var fornøyd med dette spillet får «Åpningen». Han og Odd Arne Solberg satt Ø/V.


Kjenner du til systemet Vienna? Vienna er jo et system som nesten ikke brukes lenger, men historisk er dette området, Drammen/Buskerud og litt lenger sørover, "Vienna-land".

Olsen (vest) åpnet etter to passer med 1 kløver – Vienna – som ikke lover kløver, og det kan være en meget sterk hånd (kravmelding). Øst svarte 1 ruter som viser enten en veldig dårlig hånd, eller en veldig god hånd (!) slik de har avtalt det, det sier ingenting om ruter. Vest kom tilbake med 1 hjerter, og da sa øst 3 hjerter og hadde vist sin allerede passede hånd ganske bra. Olsen brukte magefølelsen og sa 6 hjerter direkte.

Det er ikke noen direkte dårlig kontrakt, men som det sitter blir det bet om man ikke tar en småsuspekt kløverfinesse over nords knekt femte.

Det slapp Olsen da nord var behjelpelig og spilte ut kløver! Med fire stikk i boks der var det bare å ta to store hjerter, så kløverstikkene med avkast av en spar etterfulgt av to store spar og sparstjeling. Da stod vest sin sparkvist også, og forsvaret kunne ikke få mer enn ett stikk i trumf – ren topp!

SPINGOLD: Dramatisk kvartfinale

Det ble slutt for Brogeland-Lindqvist sitt lag DIAMOND som var førsteseedet i SPINGOLD da de tapte i kvartfinalen mot Helness-Helgemo sitt lag.

Det så lenge lyst ut for DIAMOND som ledet med hele 42 IMP etter første sett og økte til 43 da kampen var halvspilt. Men lag GAWRYS (nevnte H-H, Gawrys-Klukowski og Zimmermann-Multon) kom voldsomt tilbake, og da 16 spill gjenstod hadde de tatt ledelsen med 4 IMP. Og det var det laget som satt i flyten på det tidspunktet. Siste sett ble vunnet etter en forrykende start på de siste 16, og seiersmarginen ble 25 IMP - kampen var snudd.

Her er et typisk spill fra perioden hvor det var lag GAWRYS som traff på det meste, og dette var det første spillet i siste sett .

Gawrys fant det lumske utspillet kløver 2. Det er nokså naturlig å slippe utspillet som godt kunne ha ha vært fra for eksempel QJ32, men denne gangen ble det feil å slippe inn vest da han fikk komme inn en gang for mye. Han vant med kløver dame og spilte ruter til østs knekt, så mer kløver. Spillefører hadde tre stikk i kløver, spar ess og fire stikk i hjerter siden den fargen satt 3-3, men var bare åtte. Sparfinessen måtte til for å kunne etablere det niende, men da kom vest inn en gang for mye og spilte en andre runde ruter gjennom. Forsvaret vant tre ruterstikk, ett i kløver og spar konge - totalt fem stikk.

Ved det andre bordet spilte DIAMONDs øst ut ruter knekt, og spillefører hadde ingen problemer med å vinne ni stikk.