Et innlegg fra bloggen Mesterskapsbloggen Mesterskapsbloggen

Kamprapport: Norge - Sverige

Det ble en spennende og til tider dramatisk kamp mellom Norge og Sverige. På det første spillet fikk Norge ett IMP etter at Boye fikk ett overstikk i 3 grand. Men allerede i neste spill fikk svenskene revansj:

 

Ulf valgte å spille ut sin single trumf. Spillefører vant med syveren på hånda før kløver konge fulgte. Ulf vant med esset, men det var ikke mer enn to minoress og spar konge å få tak i for forsvaret. Spillefører fikk stjålet en spar i bordet og kastet sin siste spar på kløver dame før finessen i trumf ble gjentatt

Også Boye fikk ti stikk, men det var i delkontrakt etter en noe mer forsiktig, men slettes ikke usaklig, tilnærming:

Dermed 10 IMP til svenskene. Etter et flatt tredjespill, fikk Norge en femmer inn  at Ulf  og Nils  hentet 800 i 1 spar doblet mens svenskene spilte 3 grand med ti stikk ved det andre bordet.

I spill 5 var det mange IMP i sving:

Vi ser at Espen valgte å åpne med en 15-17-grand. Riktignok har han singelton ruter, men det er jo en singel honnør. Oppspillsverdier i både ruter og spar gjør at det godt kan være riktig å få kontrakten på den hånda. Og kanskje syntes han det var vel så greit å melde på denne måten som å åpne med 1 kløver for så å gjenmelde 2 kløver.

Utspillet fra Fredrik Nystrøm var en liten spar. Boye vant på hånda, før trumfen ble rensket. Kontrakten er hardmeldt, og eneste sjanse for hjemgang er at spillefører får tak i to ruterstikk slik at to hjertertapere kan kastes i bordet. Sjansen for to ruterstikk ligger i at knekten sitter singel, dobbel eller tredje, eller at motparten forsaker seg. Dette hadde nok Boye i minne da han spilte fire runder trumf. I følgende posisjon kunne øst beitet kontrakten ved å lasjere ruter konge:

Da har Boye en overgang for lite på hånda til å stjele godt ruterstikk nummer to. Aktuelt stakk øst, og fortsatte med en hjerter. Boye vant med esset, og innkasserte ruter dame, før en ny ruter til stjeling fulgte. Da knekten kom på fra vest, var det tolvte stikket i havn.

Ved det andre bordet fant Nils, heldigvis sett med norske øyne, det eneste beitende utspillet:

Her hadde meldingsforløpet gått noe annerledes, og kontrakten havnet dessuten på motsatt hånd. Nords grandmelding gjorde at det ikke var så fristende å angripe ruteren, og valget falt på hjerter dame. Da var spillefører sjanseløs. Forsvaret fikk satt opp hjerterstikket som kunne innkasseres da Nils kom inn på ruter ess etter at spillefører hadde saket en hjerter i bordet på det siste sparstikket. 16 deilige IMP til Norge!

Et par spill senere ble Nils og Ulf tatt:

1 grand viste 14-16 hp. Nord satt bak med ei opplagt straffedobling, og han satt klar til å doble det meste. Ulfs redobling viser etter systemet begge minor. Nils var imidlertid ikke helt sikker på betydninga, og prøvde seg med 2 hjerter. Etter at nord doblet nok en gang, flyktet Ulf i 3 kløver. Etter å ha tenkt seg litt om, doblet Ola Rimstedt for tredje gang.

Utspillet var hjerter ess, noe som gir motparten sjansen til å hente fire beit. I løpet av spillet var Ulf inne for å begrense skaden til tre beit, men med den spilleplanen han til slutt endte opp med, ble det fire beit og 1100 ut. Det kostet 9 IMP da Boye og Espen spilte 4 spar med tolv stikk for scoren 680 ved det andre bordet.

Etter dette fulgte et knippe flate spill, samt to femmere til Sverige og en femmer til Norge, alle som følge av dobbeltscore. Før kampens aller siste spill ledet Norge 31-29. Det første bordet som tok fatt på spillet var i lukket rom. De unge og dyktige Rimstedt-tvillingene meldte seg kjapt fram til 3 grand mot Ulf og Nils:

Ulf spilte ut spar 2 (norsk fordeling). Nils fulgte med femmeren, før spillefører vant med dama. I stikk to spilte Mikael en ruter til kongen. Nils stakk med esset, og returnerte spar 7 (lavinthal til hjerter). Spillefører innkasserte så tre stikk i hver av minorfargene, men mer var det ikke å hente. Dermed ei beit.

Ved det andre bordet gikk meldingene annerledes. Sluttkontrakten ble imidlertid den samme, men med nord som spillefører:

Utspillet fra Johan Upmark var kløver 10. Det var en god start for spillefører, men han var likevel ikke i havn siden han måtte presse ut både ruter ess og ess-konge i hjerter før han hadde nok stikk.

Espen stakk utspillet med esset i bordet, og fortsatte med hjerter til knekten. Da Upmark kom inn på kongen, var det stor spenning rundt bordet med norske støttespillere som fulgte kampen på BBO. Hvis han fant sparskiften, ville kontrakten gå beit. Da han i stedet skiftet til en liten ruter, var Espen ovenpå. Det hele endte med ti stikk, og dermed ble det 10 IMP til Norge i kampens siste spill.

IMP-sifrene 41-29 gjorde at Norge fikk med seg 13,3 IMP fra kampen mot Sverige. Og ikke minst har nordmennene æra i behold!

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.